Afvalverzamelstation voor een schoon Jena

Indiener

Shabnam Staudt

Korte beschrijving van het voorstel

In Jena en omgeving wordt het milieu keer op keer vervuild. In plaats van vuilnisbakken wordt het afval aan de kant van de weg gegooid of in de natuur achtergelaten. Om dit in de toekomst te verminderen, zou een vuilnisophaalstation voor geëngageerde burgers wenselijk zijn. Vuilniszakken, vuilnistangen, handschoenen en een grote vuilnisbak zouden beschikbaar zijn op een openbare plaats en zouden te allen tijde kunnen worden geleend. Na overleg met de burgerstichting van Jena zouden de voorwerpen daar worden opgeslagen en gratis kunnen worden geleend door schoolklassen, clubs, verenigingen en ook bedrijven. De gemeenschapsstichting zorgt ook voor de regelingen met KSJ voor de verwijdering.

Het doel zou zijn het bewustzijn voor een schoon milieu te ondersteunen en dit niet slechts 1-2 keer per jaar mogelijk te maken via inzamelingscampagnes, maar het hele jaar door en op elk gewenst moment. Ook onderwijsinstellingen, jeugdgroepen en gezinnen zouden van dit systeem gebruik kunnen maken en zo zelfs bij kinderen een bewustzijn voor milieubescherming kunnen creëren.

Kosten

5.000 €

Mening van de administratie

Het voorstel is geldig.

Categorie

Openbare orde en veiligheid

Jaar

2020

Status

Geldig

Stemmen

169