Participatieve budgettering tot 2018

De deelname van de burgers aan de gemeentebegroting heeft in Jena een lange traditie. In zijn vergadering van 11.10.2006 heeft de gemeenteraad besloten tot de geleidelijke invoering van een gemeentelijke participatiebegroting en de ontwikkeling van een concept. In 2007 is de eerste participatieprocedure uitgevoerd. In 2008 was de belangstelling voor participatieve budgettering zo groot dat een dertigtal geïnteresseerde burgers in vier werkgroepen bijeenkwamen om de procedure te stabiliseren en een reeks regels op te stellen.

Sindsdien heeft de werkgroep Participatiebegroting, in samenwerking met de coördinator voor participatieve budgettering, een jaarlijkse participatieprocedure opgesteld. De evaluatie en presentatie van de enquêteresultaten werd uitgevoerd door vertegenwoordigers van de Ernst Abbe-universiteit van Jena.

De vergadering van de werkgroep participatieve begroting van 16.10.2017 was de laatste in deze vorm. Met de oprichting van de Adviesraad voor burgerparticipatie zijn de activiteiten van de werkgroep in haar werkzaamheden geïntegreerd. Drie vertegenwoordigers van de WG zijn actief als stemgerechtigde leden in de adviesraad. Om organisatorische redenen heeft in 2018 geen deelnemingsprocedure plaatsgevonden. Voor 2019 werd gesproken over een nieuwe oriëntatie van burgerparticipatie in de gemeentelijke begroting - van participatieve budgettering naar burgerbegroting.

U kunt de begrotingsbrochures, de evaluaties van de enquêtes en de presentaties van de resultaten in dalende volgorde per jaar bekijken.