Begroting van de burger 2020

Op 15.07.2020 heeft de gemeenteraad unaniem de burgerbegroting 2020 goedgekeurd met een bedrag van € 25.000. Door de moeilijke begrotingssituatie als gevolg van de pandemie in Corona is het bedrag dit jaar lager. Dit maakte ook wijzigingen in de regels noodzakelijk. De motiveringen zijn te vinden in het Raadsinformatiesysteem. De volledige reeks voorschriften en voorbeelden van geldige en ongeldige voorstellen volgens de voorschriften van dit jaar zijn te vinden onder downloads.

Logo Bürgerbudget Jena
Logo Bürgerbudget Jena

De belangrijkste informatie over de burgerbegroting 2020

De burgerbegroting is een aparte vorm van inspraak voor de inwoners van de stad Jena. Zij krijgen de gelegenheid voorstellen in te dienen voor maatregelen om de stad te verbeteren. Vervolgens kunnen zij op basis van alle ingediende voorstellen stemmen over welke daarvan in het kader van de begroting moeten worden uitgevoerd.

Er kunnen alleen voorstellen worden ingediend voor maatregelen die

 • liggen in het gebied van vrijwillige taken van de stad Jena,
 • niet reeds in de begroting of het bedrijfsplan van een gemeentebedrijf zijn opgenomen, en
 • niet kan worden gerealiseerd door andere financieringsmogelijkheden (b.v. de begroting van de plaatselijke districtsraden).

Dit jaar bedraagt het totale bedrag van de burgerbegroting 25.000 euro. Voorstellen

Alle mensen die Jena mede vorm willen geven, mogen voorstellen indienen voor de besteding van de burgerbegroting. Opdat het voorstel geldig is en in stemming kan worden gebracht, is het verplicht de naam en de contactgegevens van de indiener te vermelden voor eventuele vragen.

Voorstellen worden in stemming gebracht indien

 • binnen de indieningstermijn zijn ontvangen,
 • de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de stad Jena (kernadministratie en eigen ondernemingen),
 • zijn realiseerbaar binnen de komende twee jaar,
 • het bedrag van 5.000 euro per individuele maatregel niet overschrijden,
 • zijn geen maatregelen die bedoeld zijn om permanent te zijn,
 • de vervolgkosten voor onderhoud, instandhouding en beheer voor de komende 5 jaar op te nemen in de begrotingskosten van max. 5.000 €,
 • het grote publiek te dienen en
 • verwijzen naar het vrijwilligerswerk van de stad Jena, zoals kinder- en jeugdwerk, seniorenwerk, cultuur, sport, enz.

Voorstellen kunnen ook worden ingediend ten behoeve van verenigingen, sponsoren, organisaties en instellingen door natuurlijke personen, op voorwaarde dat zij ingezetenen van de stad Jena zijn. Er kunnen echter alleen voorstellen worden uitgevoerd die zich in de openbare ruimte of in voor het publiek toegankelijke zones bevinden of die gratis toegankelijk zijn voor het grote publiek.

Voorstellen die reeds zijn opgenomen in de begroting van het stadsbestuur of de economische plannen van de gemeentebedrijven, worden niet in stemming gebracht.

De burgerbegroting en de daarmee gefinancierde maatregelen maken deel uit van het democratisch engagement en mogen, overeenkomstig het stadsprogramma van Jena, niemand discrimineren op grond van etnische afkomst, geslacht, godsdienst of levensbeschouwing, handicap, leeftijd of seksuele identiteit.

Voorstellen kunnen schriftelijk worden toegezonden aan

Department of Urban Development and Environment
Centraal Coördinatiebureau voor Burgerparticipatie
Am Anger 26
07743 Jena

of per e-mail aan buergerhaushalt@jena.de, alsook elektronisch via het formulier .

Voorstellen voor de burgerbegroting kunnen het hele jaar door worden ingediend. De uiterste datum voor opneming in de begroting voor het lopende kalenderjaar is 30.09.2020. Voorstellen die na deze datum worden ingediend, worden opgenomen in de volgende burgerbegroting.

De ontvangen voorstellen zullen door de stad Jena op hun geldigheid worden gecontroleerd. Dit neemt gewoonlijk vijf werkdagen in beslag. Alle ingediende voorstellen zullen doorlopend op de portaalsite worden gepubliceerd. Voor voorstellen die niet geldig zijn, is er een motivering van de stad Jena.

Alle inwoners van Jena die minstens 16 jaar oud zijn, kunnen rechtstreeks beslissen welke voorstellen met de burgerbegroting zullen worden uitgevoerd. Iedere stemgerechtigde mag ten hoogste vijf stemmen uitbrengen. De uitslag van de stemming is bindend.

Als gevolg van de Corona-beperkingen moeten de stemweek en het slotevenement op 28.11.2020 helaas worden geannuleerd.

Stemmen kan tot 10.12.2020 als volgt

 • Online via deze portaalsite
 • via stembriefjes, die op verschillende plaatsen kunnen worden ingeleverd.

Het stembiljet moet volledig worden ingevuld en in een enveloppe worden gedaan. Gelieve het te etiketteren met "centraal coördinatiebureau voor burgerparticipatie, stemming burgerbegroting".
De stembiljetten kunnen worden ingeleverd in de termijnbrievenbus van de stad Jena (Am Anger 15), bij de districtsburgemeesters van uw district en bij de districtskantoren in Neulobeda en Winzerla.
Het stembiljet en een adresoverzicht van de leveringsplaatsen
is voor u beschikbaar onder Downloads.

Voor het online stemmen is een registratie noodzakelijk!

Nee. Voorstel Stemmen Bedrag 25.000 €
1 Nieuw voor de verhuisdrang op de Westsportplatz (InWest e. V.) 1.012 5.000 € 20.000 €
10 Educatief bord dinosaurus pad "Jena in de zee 561 5.000 € 15.000 €
6 Informatiebord Jägerberg 520 1.800 € 13.200 €
37 Bouleerveld 361 5.000 € 8.200 €
30 Schommel voor buitenfaciliteit bij jeugdcentrum Hugo 352 5.000 € 3.200 €
22 Insectenvriendelijke bloemen op het begroeide perk op de Eichplatz 337 5.000 € Resterende bedrag ontoereikend
35 Bewegwijzerde joggingpaden op het platteland 314 2.500 € 700 €
3 Fietsherstelstations voor Jena 270 5.000 € Resterende bedrag niet voldoende
14 Gemeenschapstuin voor Wenigenjena 193 5.000 € Saldo onvoldoende
25 Afvalverzamelstation voor een schoon Jena 169 5.000 € Resterende bedrag niet voldoende
24 Digitaal omgekeerd Gymnasium 147 2.400 € Saldo onvoldoende
29 Ontwerp van het dorpscentrum in Ziegenhain met inbegrip van de bouw van een bank 145 5.000 € Resterende bedrag ontoereikend
19 De zwerftuin van Jena 144 5.000 € Resterende bedrag niet voldoende
32 Oude fontein zoekt aandacht! 136 5.000 € Resterende bedrag niet voldoende
27 Wederzijdse aandacht voor mensen met en zonder handicap in de
stadsverkeer
126 5.000 € Resterende bedrag ontoereikend
5 Afvalbakken langs de stadsverwarmingsleiding naar de Sparkassenarena 124 5.000 € Resterende bedrag niet voldoende
36 Een plek om te genieten en te verwonderen 95 5.000 € Resterende bedrag ontoereikend
33 Nieuwe kinderkamer voor de familie Lurch 90 5.000 € Resterende bedrag niet voldoende
21 Nieuwe verf voor de banken in de groene zone van de Eichplatz 48 5.000 € Resterende bedrag ontoereikend
43 Prominente plaatsing van de jumelage 16 5.000 € Resterende bedrag ontoereikend
31 Nieuwe verflaag voor de bankjes op de hoek van de Kieserstraße en de Schulstraße 15 2.400 € Resterende bedrag niet voldoende
Totaal 5.175 94.100 € 700 € Overgedragen naar de volgende burgerbegroting

Inleverpunten stembiljetten

District (OT) Ammerbach: Eberhard Kalus

District (OT) Ammerbach: Eberhard Kalus

Ammerbacher Straße 114
07745 Jena
Duitsland

OT Burgau: Andreas Fehrle

OT Burgau: Andreas Fehrle

Am Schloßweidigt 4
07745 Jena
Duitsland

OT Closewitz: Andreas Schlegel

OT Closewitz: Andreas Schlegel

Closewitz 22
07751 Jena
Duitsland

OT Cospeda: Lutz Arnold

OT Cospeda: Lutz Arnold

Rosenweg 17
07751 Jena
Duitsland

OT Isserstedt: Oliver Majuntke

OT Isserstedt: Oliver Majuntke

Am Rasen 14
07751 Jena
Duitsland

Districtsraad Jena-Noord

Districtsraad Jena-Noord

Closewitzer Straße 2
07743 Jena
Duitsland

Districtsraad Jena-West

Districtsraad Jena-West

An der Weidigsmühle 10
07743 Jena
Duitsland

Districtsraad Jena-Centrum

Districtsraad Jena-Centrum

Neugasse 34
07743 Jena
Duitsland

OT Kunitz / Laasan: Johannes Heinemann

OT Kunitz / Laasan: Johannes Heinemann

An der Mühle 48
07751 Jena
Duitsland

OT Leutra: Jörg Rosenberger

OT Leutra: Jörg Rosenberger

Leutra 27b
07751 Jena
Duitsland

OT Lichtenhain: Michael Müller

OT Lichtenhain: Michael Müller

Lützowstraße 10
07745 Jena
Duitsland

Lobeda-Altstadt districtsraad

Lobeda-Altstadt districtsraad

Marktstraße 26
07747 Jena
Duitsland

OT Löbstedt: Carola Döpel

OT Löbstedt: Carola Döpel

Am Steinbach 7
07743 Jena
Duitsland

OT Lützenroda: Reinhard Franke

OT Lützenroda: Reinhard Franke

Zum Ziskauer Tal 20
07751 Jena
Duitsland

OT Maua: Sandro Dreßler

OT Maua: Sandro Dreßler

Lindenweg 6
07751 Jena
Duitsland

OT Münchenroda / Remderoda Maik Prinz

OT Münchenroda / Remderoda Maik Prinz

Münchenroda 23
07751 Jena
Duitsland

Lobeda districtskantoor

Lobeda districtskantoor

Karl-Marx-Allee 28
07747 Jena
Duitsland

OT Vierzehnheiligen Dieter Richter

OT Vierzehnheiligen Dieter Richter

Vierzehnheiligen 23a
07751 Jena
Duitsland

Districtsraad Wenigenjena

Districtsraad Wenigenjena

Karl-Liebknecht-Straße 30
07749 Jena
Duitsland

Winzerla buurtkantoor

Winzerla buurtkantoor

Anna-Siemsen-Straße 49
07745 Jena
Duitsland

OT Ziegenhain: Jens Schulze

OT Ziegenhain: Jens Schulze

Holzweg 22
07749 Jena
Duitsland

Deadline brievenbus

Deadline brievenbus

Am Anger 15
07743 Jena
Duitsland

District (OT) Ammerbach: Eberhard Kalus

Ammerbacher Straße 114
07745 Jena
Duitsland

OT Burgau: Andreas Fehrle

Am Schloßweidigt 4
07745 Jena
Duitsland

OT Closewitz: Andreas Schlegel

Closewitz 22
07751 Jena
Duitsland

OT Cospeda: Lutz Arnold

Rosenweg 17
07751 Jena
Duitsland

OT Isserstedt: Oliver Majuntke

Am Rasen 14
07751 Jena
Duitsland

Districtsraad Jena-Noord

Closewitzer Straße 2
07743 Jena
Duitsland

Districtsraad Jena-West

An der Weidigsmühle 10
07743 Jena
Duitsland

Districtsraad Jena-Centrum

Neugasse 34
07743 Jena
Duitsland

OT Kunitz / Laasan: Johannes Heinemann

An der Mühle 48
07751 Jena
Duitsland

OT Leutra: Jörg Rosenberger

Leutra 27b
07751 Jena
Duitsland

OT Lichtenhain: Michael Müller

Lützowstraße 10
07745 Jena
Duitsland

Lobeda-Altstadt districtsraad

Marktstraße 26
07747 Jena
Duitsland

OT Löbstedt: Carola Döpel

Am Steinbach 7
07743 Jena
Duitsland

OT Lützenroda: Reinhard Franke

Zum Ziskauer Tal 20
07751 Jena
Duitsland

OT Maua: Sandro Dreßler

Lindenweg 6
07751 Jena
Duitsland

OT Münchenroda / Remderoda Maik Prinz

Münchenroda 23
07751 Jena
Duitsland

Lobeda districtskantoor

Karl-Marx-Allee 28
07747 Jena
Duitsland

OT Vierzehnheiligen Dieter Richter

Vierzehnheiligen 23a
07751 Jena
Duitsland

Districtsraad Wenigenjena

Karl-Liebknecht-Straße 30
07749 Jena
Duitsland

Winzerla buurtkantoor

Anna-Siemsen-Straße 49
07745 Jena
Duitsland

OT Ziegenhain: Jens Schulze

Holzweg 22
07749 Jena
Duitsland

Deadline brievenbus

Am Anger 15
07743 Jena
Duitsland