Bouleerveld

Indiener

Sandro Dreßler

Korte beschrijving van het voorstel

Het zou mooi zijn als op het nog braakliggende terrein van de speeltuin in Maua een dubbele jeu de boules-baan kon worden aangelegd. Van de kant van het lokale districtsbestuur waren er reeds plannen voor de uitvoering en offerteaanvragen - een cofinanciering is derhalve mogelijk.

Het is de bedoeling het gebied aantrekkelijker te maken, niet alleen voor kinderen maar ook voor ouderen, over alle generaties heen. De toevoeging van zitplaatsen is bedoeld om de tijd die daar wordt doorgebracht te verlengen en ook om de saamhorigheid over de grenzen van de wijk heen te versterken - in combinatie met lichte lichaamsbeweging in de open lucht.

Kosten

5.000 €

Mening van de administratie

Het voorstel is geldig.

Het gaat om een subsidie, het resterende bedrag wordt gefinancierd door de plaatselijke districtsraad Maua.

Categorie

Vrije tijd

Jaar

2020

Status

geldig

Stemmen

361