Drinkfontein voor de bevolking van Jena

Indiener

Mevrouw golf

Korte beschrijving van het voorstel

Voldoende water is van bijzonder belang voor de menselijke gezondheid en de dagelijkse behoefte neemt toe met de stijgende temperaturen. Daarom moeten ten minste twee vaste drinkfonteinen in de stad, één op de Ernst-Abbe-Platz en één op de Marktplatz of Kirchplatz, de bevolking van Jena de mogelijkheid bieden om op een openbare plaats gratis water te drinken en te tanken.

Kosten

ca. 5.000 € per drinkfontein

Verklaring van de administratie

Helaas is het voorstel niet in overeenstemming met de regels voor de burgerbegroting en kan het dus niet in stemming worden gebracht. De burgerbegroting kan worden gebruikt voor de financiering van investeringsmaatregelen die geen follow-upkosten met zich meebrengen. De kwaliteit van het drinkwater moet regelmatig worden gecontroleerd, wat niet te verwaarlozen kosten met zich meebrengt. Momenteel zijn hiervoor geen begrotingsmiddelen beschikbaar.

Wij beschouwen het voorstel echter als een belangrijke aanwijzing voor aanpassing aan de klimaatverandering en hopen dit idee op een andere manier te kunnen uitvoeren.