Drinkwater dispenser

Indiener

Paul Wciorka

Korte beschrijving van het voorstel

Het zou mooi zijn als er in de stad en in de parken verschillende drinkwaterautomaten zouden komen. Dit zou het verbruik van plastic flessen moeten verminderen.
Een groot deel van het Duitse plastic afval wordt naar het buitenland verscheept en komt ongecontroleerd in de natuur en de zee terecht. Via de voedselketen komt een deel ervan weer in onze voedselketen terecht.

Kosten

nog niet genoemd

Mening van de administratie

Het voorstel is ongeldig.

Enerzijds kan een drinkwaterdispenser niet voor 5.000 € worden geïnstalleerd en de volgende 5 jaar worden afgewacht. Anderzijds is er reeds een besluit van de gemeenteraad van 25.05.20, dat de realisatie van drinkwaterdispensers moet onderzoeken en voorstellen voor de uitvoering moet doen. De ontwerpresolutie is te vinden op het informatieportaal van de commissie.

Categorie

Natuur & Milieu

Jaar

2020

Status

ongeldig

Stemmen

0