Een juweel voor de Camsdorfer brug

Indiener

Mevr. Haschke

Korte beschrijving van het voorstel

De Camsdorfer brug werd meerdere malen verbouwd en had een paviljoen met de bekroning van de beschermheilige van de stad Jena, St. Michael, van 1912 tot de vernietiging in 1945. Tenslotte in de jaren 2004/2005 zeer solide gereconstrueerd en heringericht, ontstond bij vele bewoners en passanten de wens om het paviljoen te herbouwen met de figuur van de stadspatroon. De vereniging die om deze reden is opgericht, zet zich al vele jaren in voor deze zaak. De ontwerpplanning voor de bouw van het paviljoen is goedgekeurd. De volgende stappen zijn de uitvoeringsplanning, de aanbesteding en vervolgens de uitvoering.

De stadsontwikkelingscommissie keurde het project op 04.07.2013 goed en beval aan het contract tussen de stad Jena en de vereniging "Brückenheiliger St. Michael e. V." voor de bouw van een paviljoen op de Camsdorfer brug te ondertekenen. Op 31.08.2013 werd het contract ondertekend ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de brug. Helaas is de realisatie nog steeds hangende.

Hoewel de vereniging in de loop der jaren reeds ongeveer 60.000 € heeft bijeengebracht, waaruit tot dusver de planningskosten zijn gefinancierd, ontbreekt nog minstens 30.000 € om gebruik te kunnen maken van het dispositiefonds, dat burgerbetrokkenheid en verenigingsdoelstellingen met een publiek karakter ondersteunt, en om met de bouw te kunnen beginnen (programma "Bevordering van de innerlijke ontwikkeling van steden en gemeenten").

Kosten

10.000 €

Verklaring van de administratie

Helaas is het voorstel niet in overeenstemming met de regels voor de burgerbegroting en kan het dus niet in stemming worden gebracht.

De burgerbegroting kan worden gebruikt voor de financiering van investeringsmaatregelen die binnen twee jaar kunnen worden uitgevoerd. Deelname aan een maatregel die meer dan 10 000 euro kost, is bij uitzondering mogelijk in de vorm van een subsidie als de rest van de financiering is gegarandeerd. Het project bevindt zich momenteel nog in de planningsfase en de financiering is nog niet rond. Daarom kan de datum van realisatie nog niet worden bepaald.