Gevelbegroening en nieuwe kleur dak - sociaal complex Fregestraße 3

Indiener

Mr Volkmer

Korte beschrijving van het voorstel

De toenemende hitte van de laatste jaren veroorzaakt veel warmte in de betonblokken. Het sociale complex aan de Fregestraße 3 is slecht geïsoleerd en overgeleverd aan de hitte van het directe zonlicht. In het gebouw zijn een grote kleuterschool, een jeugdcentrum en twee andere sociale diensten ondergebracht. Een aantoonbaar doeltreffende bescherming tegen hitte op de bovenverdiepingen kan worden bereikt door de gevel te vergroenen en het dak in een lichtere kleur te schilderen. Het project zou als model kunnen dienen voor andere soortgelijke gebouwen.

Kosten

ca. 10.000 €

Verklaring van de administratie

Helaas is het voorstel niet in overeenstemming met de regels voor de burgerbegroting en kan het dus niet in stemming worden gebracht.

Het pand aan de Fregestraße 3 is eigendom van het Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena. Een Eigenbetrieb kan geen begunstigde van de burgerbegroting zijn. In het kader van het onderzoek naar de warmtelast bij Kitas en scholen in 2017 zijn tal van aanbevelingen voor maatregelen gedaan, ook voor dit pand. De KIJ is momenteel bezig met de ontwikkeling van een actieplan om de bevindingen van deze studie ten uitvoer te leggen. De financiële middelen moeten worden opgenomen in het bedrijfsplan van de KIJ.