Herinrichting van de buitenruimte van het jeugdcentrum van Hugo

Indiener

Mevrouw Felsch, AWO Regionalverband Mitte-West-Thüringen e. V.

Korte beschrijving van het voorstel

De buitenruimte van het jeugdcentrum HUGO wordt momenteel weinig gebruikt en vormt een onaantrekkelijke groene ruimte. Het gebied is zeer zichtbaar, direct aan twee straten en bestaat voor een groot deel uit een leeg weidegebied, waarop zich slechts één speelelement bevindt. Bovendien is het jeugdcentrum gevestigd in Jena-Winzerla - een grote geprefabriceerde woonwijk. Er zijn weinig openbare ruimten en retraites voor jongeren in de wijk. Het gebied dat direct grenst aan het jeugdcentrum Hugo biedt dan ook een groot potentieel om op lange termijn een aantrekkelijke plek te creëren voor jongeren van 12-27 jaar.

In de periode van 13 tot 15 februari van dit jaar was er al een ideeënworkshop in het Hugo Youth Centre. Hier hebben we met jongeren een gebiedsinspectie gemaakt en mogelijke ideeën verzameld voor de herinrichting van de buitenruimte. Zo werd gevraagd om hagen aan te planten rond het bestaande gebied. Dit moet een plek creëren waar men zich kan terugtrekken en de zichtbaarheid van het gebied verminderen. Ook fruitbomen en de aanleg van een verhoogd bed werden voorgesteld. Het zand in de bestaande zandbak moet worden vervangen. Vaste zitelementen moeten mensen aanmoedigen elkaar te ontmoeten en te ontspannen. Andere ideeën zijn een basketbalring, een dubbele schommel, een trampoline en een vuurplaats. Het voorstel voor een permanent paviljoen is bijzonder in het oog springend. Aangezien er in de wijk nauwelijks overdekte ontmoetingsplaatsen voor jongeren zijn, kunnen de jongeren zich hier ongestoord terugtrekken en tijd buiten doorbrengen, ook als het weer omslaat of slecht is. Het resulterende ontwerpconcept en het kosten-financieringsplan zijn te vinden in de bijlage.

De uitvoering van de gewenste maatregelen en elementen moet in de periode van 15.09.2019 tot en met 31.12.2021 worden gerealiseerd met ondersteuning van geschikte gespecialiseerde bedrijven op de buitenruimte bij het jongerencentrum Hugo. Onder de professionele begeleiding van het tuinbouwpersoneel kunnen de jongeren meewerken aan de uitwerking van hun ideeën over de buitenruimte. Voor de aankoop van de buitenspeelelementen en de TÜV-conforme installatie ervan door gespecialiseerde bedrijven zijn echter financiële middelen nodig die niet in de jaarlijkse begroting van een jeugdcentrum zijn opgenomen. Indien nodig, b.v. als gevolg van vertragingen in de tijd of onvoldoende financiële middelen, kunnen afzonderlijke (speel)elementen ook worden aangekocht en op een later tijdstip worden geïnstalleerd zonder het totale project in gevaar te brengen. Daarom vragen wij u uw stem uit te brengen voor de participatieve begroting ter ondersteuning van de herinrichting van de buitenruimte van het Jeugdcentrum Hugo.

Kosten

7.000 €

Verklaring van de administratie

Het voorstel is in overeenstemming met de regels en voorschriften inzake de burgerbegroting en wordt in stemming gebracht.