Installatie van een openbare drinkwaterdispenser

Indiener

De heer Pauli

Korte beschrijving van het voorstel

In veel steden kunnen bezoekers zich al helemaal welkom voelen, omdat hun de meest elementaire behoefte naast ademlucht - schoon drinkwater - niet wordt ontzegd. Dit is anders in Jena. Wie niet afhankelijk wil zijn van de genade van de restauranthouders of zijn dorst niet wil lessen op de universiteitstoiletten, zal in de stad aan de Saale al snel hoog en droog komen te staan. Om deze situatie te verhelpen, pleit ik ervoor om een deel van de burgerbegroting 2019 te gebruiken voor de installatie van een openbare drinkwaterautomaat. Dat zou de openbare ruimte van de stad een stuk leefbaarder en leefbaarder maken!

Geschikte plaatsen voor een dergelijke automaat zouden alle drukke plaatsen in de stad zijn, bij voorbeeld de houtmarkt, het plein voor het Paradise Station, het marktplein of zelfs het kerkplein.

Kosten

ca. 5.000 € voor een waterdispenser

Verklaring van de administratie

Helaas is het voorstel niet in overeenstemming met de regels voor de burgerbegroting en kan het dus niet in stemming worden gebracht. De burgerbegroting kan worden gebruikt voor de financiering van investeringsmaatregelen die geen follow-upkosten met zich meebrengen. De kwaliteit van het drinkwater moet regelmatig worden gecontroleerd, wat niet te verwaarlozen kosten met zich meebrengt. Momenteel zijn hiervoor geen begrotingsmiddelen beschikbaar.

Wij beschouwen het voorstel echter als een belangrijke aanwijzing voor aanpassing aan de klimaatverandering en hopen dit idee op een andere manier te kunnen uitvoeren.