Installatie van "statiegeldringen" in de binnenstad en/of in Paradies Park

Indiener

Philipp Jähnke

Korte beschrijving van het voorstel

Naar het voorbeeld van andere grote steden, zoals Hamburg of Frankfurt, zou ik willen voorstellen de vuilnisbakken in het stadscentrum en in Paradies Park uit te rusten met statiegeldringen. Als ze aan de buitenkant van de bakken zouden worden bevestigd, zouden de leeggoederen daarin kunnen worden geplaatst. Tegelijkertijd zou dit ertoe kunnen leiden dat de vuilnisbakken minder snel overvol raken, wat uiteindelijk ook de gemeentedienst zou kunnen ontlasten bij het legen van de vuilnisbakken, als zich rond de vuilnisbakken minder vuilnis ophoopt.

De inzameling van de statiegeldflessen wordt door de statiegeldinzamelaars gebruikt om in hun financiële levensonderhoud te voorzien. De werkomgeving van de statiegeldophalers gaat vaak gepaard met een hoog risico op verwondingen door gebroken glas of sterk vervuilde voorwerpen, en er is ook uitrusting met zaklantaarns en vuilnistangen nodig. Een statiegeldkring kan helpen om dit te verhelpen en tegelijkertijd de waardigheid van de statiegeldontvangers te beschermen.

Om lering te trekken uit de slechte ervaringen van andere steden, zoals Keulen, is het zinvol een voldoende aantal statiegeldringen te installeren. Een aantal van 25 verdeeld over 5-10 vuilnisbakken in het Paradies Park (bijv. rond het grasmoleneiland), 2 op de campus achter de Goethe Galerie, alsmede voor de Neue Mitte, voor de Goethe Galerie, op de Holzmarkt en een statiegeldring bij het busstation in de buurt van Paradies, kan de acceptatie van de burgers testen en valt binnen het financiële budget van burgerparticipatie. Mochten de borgringen een levensvatbare oplossing blijken te zijn, dan kan het idee in de komende jaren worden uitgebreid tot de agglomeratie Lobeda van Jena. Indien het idee van de statiegeldringen niet de goedkeuring van de burgers van Jena wegdraagt of indien vandalen de statiegeldringen beschadigen, kunnen zij zonder residu worden gedemonteerd en doorverkocht.

Opmerking : Indien de stad Jena het idee wel ziet zitten, maar niet de liquide middelen wil verschaffen, kan dit idee zeker ook worden uitgevoerd met de eigen ondernemingen in zelfproduktie. Het idee zou kunnen worden verwezenlijkt door de stagiairs van de eigen ondernemingen op het gebied van de metaalverwerking. Technische tekeningen zijn te vinden op het internet.

Kosten

5.000 €

Mening van de administratie

Het voorstel is ongeldig.

In principe is het een geweldige toevoeging, maar door het bijna dagelijkse vandalisme in het paradijs, zijn de statiegeldringen momenteel in het voordeel van de vernielzucht en zou de behoefte aan kostbare shardopruiming sterk toenemen. De verwachte follow-upkosten zullen dus het budget van 5.000 euro overschrijden.

Categorie

Openbare orde en veiligheid

Jaar

2020

Status

Ongeldig

Stemmen

0