Kunst toilet huis met hart

Indiener

Mevrouw Schmidt

Korte beschrijving van het voorstel

In Cospeda zijn er veel verenigingen, maar geen clubhuis. Maar we hebben het schuur podium in de KulturGut. Al acht jaar lang wordt hier theater gespeeld, gezongen, gelezen en gevierd. De theatergroep Scheunenbühne en het plaatselijke koor gebruiken de zaal voor repetities en optredens. Er zijn ook gastoptredens geweest - onlangs nog een kindertheatergroep uit Polen. Er leven veel dieren op de pastorie, waartoe de KulturGut behoort. De rijvereniging Pferdefreunde Cospeda heeft talrijke, meestal jonge, leden. Aan de cultuur-, sport- en natuurlocatie ontbreekt een toiletgebouw, dat aan hygiënische normen voldoet en het bezoek in onze schuuretappe nog aangenamer maakt.

Kosten

1.500 €

Verklaring van de administratie

Het voorstel is in overeenstemming met de regels en voorschriften inzake de burgerbegroting en wordt in stemming gebracht.