Luifel en zonwering voor de buitenruimte van het kinderdagverblijf "Im Ziegenhainer Tal".

Indiener

De heer Lohr voor de sponsorvereniging van de KITA "Im Ziegenhainer Tal".

Korte beschrijving van het voorstel

De buitenruimte van het kinderdagverblijf "Im Ziegenhainer Tal" wordt gekenmerkt door speelplaatsen, groen en paden. Het is georiënteerd op het zuidoosten, zuiden en zuidwesten en biedt, met uitzondering van enkele bomen, helaas weinig natuurlijke schaduw. Vooral de terrassen naast het KITA-gebouw staan de hele dag bloot aan direct zonlicht. Door de lange perioden van hitte, vooral in 2018 en in de huidige zomer van 2019, was het vaak niet mogelijk om met de kinderen van de wandeling in de tuin te genieten vanwege het gebrek aan schaduw in de buitenruimte.

Daarom hebben wij ons ten doel gesteld fondsen te werven voor de aanschaf en installatie van zinvolle, kunstmatige en permanente schaduwvoorzieningen. Dit moet het directe zonlicht in de op het zuiden gelegen buitenruimte en op de terrassen tegengaan en de kinderen in staat stellen ook op warme zomerdagen in de tuin van het kinderdagverblijf te blijven.

Er moet geld worden ingezameld voor de productie van twee professionele zonnezeilen en de deskundige installatie ervan op het KITA-gebouw. De vereniging maakte een begin op het zomerfeest van de KITA begin augustus van dit jaar en zamelde ijverig de eerste giften voor de beschaduwing in. De totale kosten bedragen € 11.444.

Voor ons idee vragen we nu subsidie aan uit de burgerbegroting 2019 van de stad Jena.

Kosten

10.000 € (als subsidie)

Verklaring van de administratie

Het voorstel is in overeenstemming met de regels en voorschriften inzake de burgerbegroting en wordt in stemming gebracht.