MAKERSPACE-MOBIL voor Jena en omgeving

Indiener

Mevrouw Hera, Freie Lernwelten e. V.

Korte beschrijving van het voorstel

MAKERSPACE-MOBIL - de mobiele leerruimte voor analoge en digitale vaardigheden De "Makerspace-Mobil" ziet zichzelf als een mobiele leerruimte die kinderen en jongeren helpt om hun potentieel te ontwikkelen en hen ondersteunt in hun ontwikkeling tot creatieve, zelfbewuste en verantwoordelijke mensen.

Wij willen kinderen en jongeren toegang bieden tot cultuureducatie (cultuurgoed lezen, schrijven, handvaardigheid) en tot bèta-technisch onderwijs, ongeacht hun sociale status en ongeacht de plaats waar zij zich bevinden, en aldus participatie en gelijke kansen mogelijk maken. Om dit te realiseren zijn wij van plan een elektrisch voertuig aan te schaffen waarmee wij ons aanbod naar sociaal achtergestelde gebieden en plattelandsgebieden zullen brengen. Het voertuig zal worden uitgerust met een mobiele schrijf- en printworkshop, notebooks, programmeerbare robots, 3D-printers, lasersnijders en talrijke experimentele kits over wetenschappelijke onderwerpen en elektrische mobiliteit, die reeds beschikbaar zijn dankzij onze vele samenwerkingspartners. In cursussen en workshops kunnen zij knutselen en experimenteren, hun eigen projecten realiseren en zo spelenderwijs tal van vaardigheden verwerven, zoals zelfredzaamheid, teamwerk, probleemoplossing en kritisch denken.

Als sponsor van de onderwijsinstelling Abantu Kulturlabor in Jena is onze vereniging reeds in een netwerk opgenomen met talrijke actoren, instellingen, kleuterscholen en clubs in Jena en de landelijke regio. De positieve respons stimuleert ons om nog meer kinderen en jongeren te bereiken met een mobiele Makerspace. Een team van deskundigen uit verschillende vakgebieden zal mobiele aanbiedingen doen in instellingen die logistiek en personeelstechnisch niet in staat zijn onze faciliteit te bezoeken.

Kosten

10.000 €

Verklaring van de administratie

Het voorstel is in overeenstemming met de regels en voorschriften inzake de burgerbegroting en wordt in stemming gebracht.