Nieuwe kinderkamer voor de familie Lurch

Indiener

Linde Dauel

Korte beschrijving van het voorstel

Het nu oude natuurpad bij Closewitz in het noorden van Jena ligt in een prachtige bosidylle en recreatiegebied. Dit dicht begroeide stuk bos, omgeven door de kale windknol met veel halfdroog grasland, biedt een sterk contrast in het natuurlijke landschap, dat graag wordt gebruikt door wandelaars maar ook door schoolklassen. Het natuurreservaat herbergt inheemse dier- en plantensoorten en presenteert deze dieren op een natuurpad met klassieke informatieborden. Ook de kikker- en amfibieënvijvers, die typisch zijn voor deze streek, worden gethematiseerd. Helaas zijn de vijvers mettertijd dichtgeslibd en kunnen de amfibieën ze niet langer gebruiken als paaigronden. Daarom zou het nieuw creëren en inrichten van een of meer wetland-habitat(s) voor beschermde amfibieën een goede manier zijn om het bosje te verrijken voor natuur en mens. Aangevuld met een nieuw informatief en interactief informatiebord zou zo een klein natuurparadijs en een aantrekkelijke excursiebestemming voor jonge en oude wandelaars ontstaan.

Kosten

5.000 €

Mening van de administratie

Het voorstel is geldig.

Categorie

Natuur & Milieu

Jaar

2020

Status

geldig

Stemmen

90