Parkeerterrein bij Gries - Integratie van een fiets-/voetgangerspad door middel van markeringen

Indiener

Toni Fohri

Korte beschrijving van het voorstel

De nieuwe grote parkeerplaats bij Gries biedt veel forensen en bewoners goede parkeermogelijkheden voor hun auto. Wat nog ontbreekt is een gemarkeerd pad voor voetgangers en fietsers aan de randen van de parkeerplaats. Er is voldoende ruimte beschikbaar en een gewijzigde markering kan snel worden gerealiseerd.

Ook bij de ingang van het parkeerterrein moet via een markering een strook voor voetgangers en fietsers worden gerealiseerd.

Voordelen

  • Verbetering van de veiligheid van de weg naar school vanuit de richting Griesbrücke naar de scholengemeenschap aan de Jenzigweg, naar het kinderdagverblijf Dualingo en naar de lagere school Dualingo.
  • Verbetering van de veiligheid van de route van Wenigenjenaer Ufer/Griesbrücke naar de scholengemeenschap aan de Jenzigweg, naar het kinderdagverblijf Dualingo en de lagere school Dualingo.

Kosten

nog niet genoemd

Mening van de administratie

Het voorstel is ongeldig.

Wegens de noodzakelijke breedte van de tracés op een openbaar toegankelijk parkeerterrein kan een markering voor voetgangers- en fietspaden niet gemakkelijk worden aangebracht. Dit zou een herstructurering van het parkeerterrein vereisen, gecombineerd met het opheffen van parkeerplaatsen.

Volgens de huidige stand van zaken is het parkeerterrein bedoeld als tijdelijk gebruik voor ongeveer 5 jaar: momenteel wordt het kaderplan Jena-Gries herzien, worden de gebieden aan de Gries ruimhartig heringericht en opnieuw ingedeeld, en zijn nieuwe wandel-/fietspaden gepland.

Categorie

Openbare wegen, paden en pleinen

Jaar

2020

Status

Ongeldig

Stemmen

0