Regenboogpad

Indiener

Anna Klassen voor de CSD Alliantie Jena

Korte beschrijving van het voorstel

Beginsituatie: Tussen 7 en 11 procent van de bevolking identificeert zich als lesbisch, homoseksueel, biseksueel, trans*, interseksueel of queer (afkorting: LGBTIQ*). Tegelijkertijd is er een gebrek aan adequate vertegenwoordiging en zichtbaarheid in de stad Jena. Zo wordt het (sociaal-)culturele aanbod bijna uitsluitend georganiseerd door vrijwillige actoren. Enerzijds is er bijgevolg een gebrek aan laagdrempelige, toegankelijke informatie over de LGBTIQ*-gemeenschap, haar realiteiten en zorgen voor de algemene bevolking. Aan de andere kant nemen jongeren die bezig zijn hun identiteit te vinden nauwelijks positieve rolmodellen aan.

Doel: Informatie over de LGBTIQ*-gemeenschap moet toegankelijk worden gemaakt voor het publiek, in combinatie met een wandeling in de frisse lucht.

Daartoe zullen zeven borden worden opgericht: Zes in de kleuren van de regenboog en één samenvattend teken. De platen zouden worden gemaakt door Lehrpfad Service, en het ontwerp zou worden gedaan door Susanne Umscheid, die eerdere ervaring heeft met het ontwerpen van LGBTIQ*-thema's. Om zoveel mogelijk mensen aan te spreken, zouden de panelen bijvoorbeeld worden geplaatst in het Seidelpark en langs de Roland-Ducke-Weg, waar veel mensen een wandeling maken.

Kosten

5.000 €

Mening van de administratie

Het voorstel is ongeldig.

Twee aspecten zijn hiervoor doorslaggevend:

In de eerste plaats is het paradijs een parkmonument en ligt het zwaartepunt hier op de artistieke verheffing van het uiterwaardenlandschap. Voor het behoud van het cultuurmonument is het behoud of de restauratie van het tuin-artistieke concept dan ook van essentieel belang.

Daarom is het niet mogelijk in het paradijs.

Ten tweede is het voorstel om financiële redenen niet haalbaar.

Aangezien het gaat om een installatie in de openbare ruimte, die ook verzekeringsrechtelijke gevolgen heeft, moet de installatie onvermijdelijk ook door de stad worden uitgevoerd. De kosten voor elke paal of voet van elke plank bedragen ongeveer 250-300€.
Bovendien moet, als gevolg van het bijna dagelijks voorkomen van vandalisme in het paradijs, worden verwacht dat hogere onderhouds- en verzorgingskosten zullen ontstaan. Zo kost het schoonmaken van graffiti minstens 70 euro en dat bedrag stijgt naargelang van de mate en het type van bespuiting.

Categorie

Sociale samenhang

Jaar

2020

Status

ongeldig

Stemmen

0