Staande golf in de Saale

Indiener

Martin Kötzing

Korte beschrijving van het voorstel

Naar het voorbeeld van de "Eisbachwelle" in de Engelse Tuin van München, die daar als publiekstrekker en vrij toegankelijke sportfaciliteit fungeert, zou het denkbaar zijn de stad Jena met een dergelijke attractie - niet alleen voor surfers - te verrijken door een stuwdam in de Saale te herbouwen. Voorwaarde voor een dergelijke staande golf is de behandeling van de rivierbodem of de omwerking van een stuw. Soortgelijke projecten bestaan reeds in Hannover, Pforzheim en Kassel, onder andere. Door een samenwerking van de stad Jena met de desbetreffende instituten van de FSU of FH zou de planning en zo nodig latere verbouwing kunnen worden verwezenlijkt in het kader van een project of een proefschrift. Na de bouw zouden geen verdere kosten mogen ontstaan.

Kosten

5.000 €

Mening van de administratie

Het voorstel is ongeldig.

De staande golf is een aanzienlijke ingreep die een groot aantal goedkeuringsprocedures op gemeentelijk niveau, maar ook op het niveau van de staat, adviezen van deskundigen en tests vereist. De Eisbach en de Saale zijn niet vergelijkbaar (Eisbach waterrijk, snelstromend, gereguleerde watertoevoer, geen grote rivier met overstromingen). Daarom is er weinig kans op goedkeuring, zou er veel herbouw nodig zijn en zou de operatie (b.v. het ruimen van drijvend afval) zeer kostbaar zijn.

Categorie

Vrije tijd

Jaar

2020

Status

ongeldig

Stemmen

0