Uitbreiding van wegen

Indiener

Mathis Orlamünder

Korte beschrijving van het voorstel

Betere ontwikkeling van de wegen en het vervoersnetwerk. Jena is erg overbelast tijdens de spitsuren in vergelijking met andere steden. Intelligente verkeerslichten en verbeterde wegen zouden de uitstoot van verontreinigende stoffen verminderen, omdat iedereen die eerder thuis is van het werk minder gestresst is en minder verontreinigende stoffen uitstoot terwijl hij de hele tijd in "stop and go" staat.

Kosten

nog niet genoemd

Mening van de administratie

Het voorstel is ongeldig.

De uitbreiding van het wegennet en de controle van het verkeersnet is geen vrijwillige dienst.

Categorie

Openbare wegen, paden en pleinen

Jaar

2020

Status

Ongeldig

Stemmen

0