Veilige haven Jena

Indieners

Heike Döbler en Dr. Beatrice Osdrowski

Korte beschrijving van het voorstel

Sinds 10.04.2019 is Jena officieel een "Veilige Haven" dankzij een besluit van de gemeenteraad.

Dat betekent:

De stad Jena verklaart zich solidair met de mensen die op de vlucht zijn en met de doelstellingen van de SEEBRÜCKE.

De stad Jena zorgt voor een snelle en ongecompliceerde opvang en huisvesting van mensen die uit nood op zee zijn gered, naast het verdelingsquotum van mensen die bescherming zoeken: De stad Jena verklaart zich bereid mensen die uit nood op zee zijn gered, rechtstreeks op te vangen en te huisvesten, bijvoorbeeld vanaf een civiele reddingsboot, vergelijkbaar met een relocatieprogramma. Deze opvang komt bovenop het quotum voor de verdeling van asielzoekers. Daartoe zal een overeenkomst worden gesloten met het Bondsministerie van Binnenlandse Zaken en Sport, het Bondsbureau voor Migratie en Vluchtelingen en de deelstaat Thüringen.

Gezien de huidige situatie aan de zogenaamde buitengrenzen van de EU, maar ook in de eerste opvangvoorziening Suhl, roepen wij de stad Jena op om de zelfverplichting als "veilige haven" serieus te nemen en vluchtelingen uit Suhl of Griekenland op te nemen.

Onze toepassing van de participatieve begroting bestaat erin dit engagement zichtbaar te maken voor het publiek. Bij alle ingangen van Jena moeten borden staan waarop staat dat Jena een veilige haven is. Enerzijds willen wij Jena markeren als een solidaire stad voor alle bezoekers en/of mensen die op doorreis zijn en anderzijds willen wij andere steden en gemeenten uitnodigen dit voorbeeld te volgen. Wij zijn er trots op in een stad te wonen die beweert een veilige haven te zijn, maar eisen ook de verdere bekrachtiging van de resolutie van 10.04.2019.

De volgende zaken zijn nog niet afgehandeld:

Actieve ondersteuning van reddingsoperaties op zee:

De stad Jena spreekt zich publiekelijk uit tegen de criminalisering van de redding op zee in de Middellandse Zee, steunt deze actief en sponsort of neemt deel aan de sponsoring en financiële ondersteuning van een civiel schip voor redding op zee.

Ondersteun opvangprogramma's:

De stad Jena pleit bij de eigen staat en de federale regering voor het opzetten van nieuwe of het aanzienlijk uitbreiden van bestaande programma's voor de legale opvang van vluchtelingen en biedt zelf extra opvangplaatsen voor dit doel aan:

De stad Jena roept de regering van de deelstaat Thüringen op een onafhankelijk humanitair opvangprogramma voor vluchtelingen in te voeren overeenkomstig artikel 23, lid 1, van de verblijfswet (AufenthG), zodat vluchtelingen legaal Duitsland kunnen binnenkomen en er legaal kunnen verblijven.

De stad Jena roept de regering van de deelstaat Thüringen en de federale regering op om in het kader van het hervestigingsprogramma overeenkomstig artikel 23, lid 4, van de verblijfswet en andere programma's voor de legale toelating van vluchtelingen, op permanente en betrouwbare basis aanzienlijk hogere toelatingsquota overeen te komen. Alleen op die manier kan Duitsland zijn verantwoordelijkheid nemen en mensen ervan weerhouden langs gevaarlijke illegale routes te vluchten.

De stad Jena verklaart zich tegenover de deelstaat Thüringen en de federale regering bereid om op betrouwbare wijze extra opvangplaatsen ter beschikking te stellen voor mensen die aan deze programma's deelnemen.

Bovendien lobbyt de stad via de staat voor de schrapping van zin 3 van artikel 23, lid 1, van de verblijfswet, waardoor de eis van federale goedkeuring voor de toelating van vluchtelingen zou komen te vervallen.

Jena dringt aan op de invoering van een onafhankelijke norm voor gemeentelijke opvang die overeenkomt met artikel 23, lid 1, van de verblijfswet voor onafhankelijke opvang door de Länder.

Zorg voor gemeentelijke aankomst:

De stad Jena zorgt voor een duurzame aankomst door alle nodige middelen voor een degelijke verzorging ter beschikking te stellen, vooral op het gebied van huisvesting, medische verzorging en onderwijs.

Nationale en Europese netwerken:

De stad Jena is op regionaal, nationaal en Europees niveau actief betrokken bij de uitvoering van het bovenstaande.

Safe Harbours Alliance:

De stad Jena neemt deel aan de oprichting van een alliantie van alle veilige havens in Europa om actief vorm te geven aan een Europees migratiebeleid dat in overeenstemming is met de mensenrechten.

Om van de stad Jena daadwerkelijk een Veilige Haven te maken in de hierboven beschreven zin, is niet de taak van de politiek alleen, maar van de hele burgermaatschappij. Zelf willen wij samen met de burgerbevolking van Jena in het kader van de SEEBRÜCKE plaatselijke groep Jena i. Gr. deelnemen aan de uitvoering. Sinds 2015 is er in Jena een grote vrijwillige inzet voor de opvang van vluchtelingen en hun integratie in onze samenleving. De "Veilige Haven Jena" borden zijn bedoeld om ons allen er steeds weer aan te herinneren dat we ons moeten blijven inzetten
mensenrechten, en tegelijkertijd een teken van waardering zijn voor deze inzet.

Ook de plaatsing van de borden en de acties en evenementen ter gelegenheid van deze gelegenheid worden in hoofdzaak door vrijwillige inzet ondersteund en gerealiseerd.

Kosten

4.800 €

Mening van de administratie

Het voorstel is ongeldig.

Het kan om financiële redenen niet worden uitgevoerd.

Aangezien het gaat om een installatie en/of een bevestiging in de openbare ruimte, waarbij ook verzekeringstechnisch-juridische gevolgen optreden, moet dit onvermijdelijk ook door de stad worden gedaan. Daardoor ontstaan kosten per paal van ca. 250-300 €.

Bovendien moet rekening worden gehouden met het feit dat hogere onderhouds- en verzorgingskosten kunnen ontstaan. Een reiniging van graffiti kost bijvoorbeeld minstens 70 euro en neemt toe naar gelang van de mate en het type van bespuiting.

Categorie

Sociale samenhang

Jaar

2020

Status

ongeldig

Stemmen

0