Voorstel voor participatie van de burgers

Indiener

Paul Wciorka

Korte beschrijving van het voorstel

Plaats verschillende informatieborden in de stad over de volgende onderwerpen. De informatie moet overeenstemmen met de huidige stand van de wetenschap, waartoe ook onaangename feiten behoren. Bijvoorbeeld dat onze monoculturen veel schade aanrichten, dat een groot deel van ons plastic afval naar het buitenland wordt verscheept en vervolgens ongecontroleerd in de natuur terechtkomt en nog veel meer. Ook hier kan de hulp van universiteiten worden ingeroepen. Naast een of meer grote diagrammen moeten verschillende interessante feiten worden vermeld. Er moet ook een contactadres in de vitrine staan, zodat men suggesties voor verbetering kan indienen.

De borden of vitrines zouden op verschillende plaatsen in de stad kunnen worden bevestigd (b.v. Holzmarkt, Paradies, Bahnhof, Johannistor, enz.).
Mogelijke onderwerpen:

 • Watercyclus (natuurlijke en door de mens gecreëerde cycli, grondwater).
 • Luchtcyclus
 • Afval
 • Insecten (inclusief het uitsterven van soorten, statistieken met het aantal insecten in de laatste decennia, waarom hebben we insecten nodig, wat kan er gedaan worden)
 • Mensheid
 • Aquatisch leven
 • Boswezens
 • Stadsgeschiedenis (bv.: maak 12 posters en wissel ze maandelijks uit)
 • Veehouderij
 • Landbouw
 • Bossen (planten, bomensterfte, oppervlakte in Duitsland en wereldwijd, verandering van oppervlakte in de laatste decennia)
 • Mobiliteit
 • Inrichting van 2 tot 4 vitrines in samenwerking tussen scholen en universiteit en hogeschool, die om de paar weken worden vervangen. De leerlingen moeten een onderwerp bedenken, het samen uitwerken en dan wordt het tentoongesteld.
 • Laat 1 of meer vitrines vullen door bejaardentehuizen of vrijwilligers.

Ik denk dat het belangrijk zou zijn als er daadwerkelijk permanente burgerparticipatie zou zijn bij de onderwerpen in de vitrines. Op die manier zouden permanent opgehangen affiches voortdurend kunnen worden verbeterd en zouden vitrines met wisselende thema's een grote verscheidenheid kunnen bereiken.

Kosten

nog niet genoemd

Mening van de administratie

Het voorstel is ongeldig.

Enerzijds zijn er financiële redenen, aangezien 5.000 euro niet volstaat om a) de inhoudelijke uitgaven en b) ook de bouwkundige uitgaven te dekken. Een vitrine in de openbare ruimte, die geschikt is volgens de veiligheidsvoorschriften, kost minstens 800 euro, de installatie ongeveer 600 euro, en de onderhoudskosten voor de komende 5 jaar zouden daarbij moeten worden opgeteld.

Anderzijds kunnen de personele middelen voor de organisatorische inspanning niet worden verstrekt.

Categorie

Sociale samenhang

Jaar

2020

Status

ongeldig

Stemmen

0