Wateras Winzerla

Indiener

William Schlosser

Korte beschrijving van het voorstel

Nadat het bovenste en onderste deel van de wateras in Winzerla aantrekkelijk zijn vormgegeven, moet het middelste deel (tussen Wincenter en Wanderslebstraße) worden aangepakt.

Het budget zou kunnen worden gebruikt om een ideeënwedstrijd op te zetten waaraan de bewoners kunnen deelnemen. In workshops kunnen ideeën en suggesties worden verzameld over hoe de burgers het ontwerp graag zouden zien.

Kosten

5.000 €

Mening van de administratie

Het voorstel is ongeldig.

In Winzerla werd en wordt reeds op verschillende plaatsen een gevarieerde burgerparticipatie beleefd, en dit moet zo blijven. Wij beoordelen dit voorstel voor de burgerbegroting van dit jaar echter op ongeldigheid. Uiteindelijk echter alleen om de volgende reden: de tijdspanne tussen burgerparticipatie en tenuitvoerlegging mag naar onze mening niet te ver uit elkaar liggen. Het in het voorstel genoemde gedeelte van de wateras in Winzerla maakt momenteel nog geen deel uit van de onmiddellijke herinrichtingsplanning. Dit betekent dat daar de komende vijf jaar geen herontwikkelingswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Als we nu aan inspraak zouden doen - zelfs als het "slechts" om een ideeënwedstrijd zou gaan - zouden de ideeën niet alleen over vijf jaar achterhaald zijn, maar zou het ook moeilijk zijn om de burgers duidelijk te maken dat zij nu hun zegje kunnen doen, maar vervolgens zo lang op de uitvoering moeten wachten.

Bovendien doet zich naar onze mening het probleem voor dat zonder voorafgaande planning/architectuurwerkzaamheden zelfs een ideeënprijsvraag problemen oplevert. Voorbereidend werk kan de mensen namelijk duidelijker maken welke randvoorwaarden zij voor hun ideeën in acht moeten nemen. Op die manier kan worden vermeden dat achteraf te veel ideeën moeten worden verworpen omdat zij gewoon te ver van de realiteit staan. Dit leidt ook tot teleurstelling of frustratie bij de burgers.

Van onze kant zullen wij de burgers opnieuw betrekken bij de herinrichting van dit deel van de wateras. Wij zullen het voorstel van de ideeënprijsvraag in onze overwegingen betrekken. Zodra het project gereed is, zullen wij ook de plaatselijke districtsraad informeren.

Categorie

Openbare wegen, paden en pleinen

Jaar

2020

Status

Ongeldig

Stemmen

0