Wederzijdse aandacht voor mensen met en zonder een handicap in het stadsverkeer

Indiener

Ingo Gabler voor de Adviesraad voor Gehandicapten

Korte beschrijving van het voorstel

Naast de klassieke "verkeersconflicten" tussen voetgangers, fietsers en automobilisten doen zich op verschillende plaatsen in de stad Jena ook steeds weer gevaarlijke situaties voor gehandicapten voor. De adviesraad voor gehandicapten wil gedurende een periode van 2-4 weken met tijdelijke bewegwijzering en/of wegmarkeringen de aandacht van het publiek op deze plaatsen vestigen en oproepen tot wederzijdse consideratie.

Kosten

5.000 €

Mening van de administratie

Het voorstel is geldig.

Categorie

Openbare orde en veiligheid

Jaar

2020

Status

Geldig

Stemmen

126