Bezpieczny port Jena

Zgłaszający

Heike Döbler i Dr. Beatrice Osdrowski

Krótki opis wniosku

Od 10.04.2019 Jena jest oficjalnie "Bezpieczną przystanią" dzięki uchwale rady miasta.

To oznacza:

Miasto Jena deklaruje swoją solidarność z osobami uciekającymi i celami SEEBRÜCKE.

Miasto Jena zapewnia szybkie i nieskomplikowane przyjmowanie i zakwaterowanie osób uratowanych z niebezpieczeństwa na morzu w uzupełnieniu do kontyngentu dystrybucyjnego osób poszukujących ochrony: Miasto Jena deklaruje gotowość do bezpośredniego przyjmowania i zakwaterowania osób uratowanych z niebezpieczeństwa na morzu, na przykład z cywilnej łodzi ratowniczej, podobnie jak w przypadku programu relokacji. Przyjęcie to jest uzupełnieniem kontyngentu dystrybucyjnego osób ubiegających się o azyl. W tym celu zostanie zawarte porozumienie z Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Sportu, Federalnym Urzędem ds. Migracji i Uchodźców oraz krajem związkowym Turyngia.

W związku z obecną sytuacją na tak zwanych zewnętrznych granicach UE, ale także w ośrodku wstępnego przyjmowania uchodźców w Suhl, wzywamy miasto Jena do poważnego potraktowania samozobowiązania jako "bezpiecznej przystani" i przyjęcia uchodźców z Suhl lub Grecji.

Nasz wniosek dotyczący budżetu partycypacyjnego ma sprawić, że to zobowiązanie stanie się widoczne dla opinii publicznej. Przy wszystkich wjazdach do Jeny powinny znajdować się znaki informujące, że Jena jest Bezpiecznym Miastem. Z jednej strony chcemy zaznaczyć, że Jena jest miastem solidarnym dla wszystkich odwiedzających i/lub przejeżdżających, a z drugiej strony chcemy zachęcić inne miasta i gminy do pójścia za tym przykładem. Jesteśmy dumni, że mieszkamy w mieście, które wyznaje zasadę Bezpiecznej Przystani, ale też domagamy się dalszej ratyfikacji uchwały z 10.04.2019 r.

Wciąż nie zrealizowano następujących zadań:

Aktywne wspieranie ratownictwa morskiego:

Miasto Jena publicznie opowiada się przeciwko kryminalizacji ratownictwa morskiego na Morzu Śródziemnym, aktywnie je wspiera i sponsoruje lub uczestniczy w sponsorowaniu i wspieraniu finansowym cywilnego statku ratownictwa morskiego.

Wspieranie programów przyjmowania uchodźców:

Miasto Jena opowiada się przed władzami krajowymi i federalnymi za utworzeniem nowych lub znacznym rozszerzeniem istniejących programów legalnego przyjmowania uchodźców i oferuje w tym celu dodatkowe miejsca przyjmowania uchodźców:

Miasto Jena wzywa rząd kraju związkowego Turyngii do wprowadzenia niezależnego programu humanitarnego przyjmowania uchodźców zgodnie z § 23 ust. 1 ustawy o pobycie (AufenthG), umożliwiając w ten sposób uchodźcom legalny wjazd i pobyt w Niemczech.

Miasto Jena wzywa rząd kraju związkowego Turyngii oraz rząd federalny do uzgodnienia znacznie wyższych, stałych i pewnych kwot przyjmowania w ramach programu przesiedleń zgodnie z § 23 ust. 4 Ustawy o pobycie oraz innych programów legalnego przyjmowania uchodźców. Tylko w ten sposób Niemcy mogą wypełnić swoją odpowiedzialność za uchronienie ludzi przed ucieczką niebezpiecznymi, nielegalnymi szlakami.

Miasto Jena deklaruje wobec kraju związkowego Turyngii i rządu federalnego gotowość do niezawodnego zapewnienia dodatkowych miejsc przyjęć dla osób objętych tymi programami.

Ponadto miasto lobbuje za pośrednictwem władz stanowych za skreśleniem zdania 3 z paragrafu 23 (1) Ustawy o Zamieszkaniu, co usunęłoby wymóg federalnej zgody na przyjęcie uchodźców.

Jena wzywa do wprowadzenia niezależnej normy dotyczącej przyjmowania przez gminy, odpowiadającej art. 23 ust. 1 ustawy o pobycie, dotyczącej niezależnego przyjmowania przez kraje związkowe.

Zapewnić przyjazd gminy:

Miasto Jena zapewnia długotrwałe przybycie poprzez zapewnienie wszystkich niezbędnych środków dla godnej opieki, zwłaszcza w zakresie mieszkalnictwa, opieki medycznej i edukacji.

Tworzenie sieci krajowych i europejskich:

Miasto Jena jest aktywnie zaangażowane w realizację powyższych celów na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim.

Safe Harbours Alliance:

Miasto Jena uczestniczy w założeniu sojuszu wszystkich bezpiecznych portów w Europie, aby aktywnie kształtować europejską politykę migracyjną zgodnie z prawami człowieka.

Uczynienie z miasta Jeny bezpiecznego schronienia w opisanym powyżej znaczeniu nie jest zadaniem samej polityki, lecz całego społeczeństwa obywatelskiego. My sami chcemy wziąć udział w realizacji wraz z ludnością cywilną Jeny w ramach grupy lokalnej SEEBRÜCKE Jena i. Gr. Od 2015 roku w Jenie istnieje duże zaangażowanie wolontariuszy w przyjmowanie uchodźców i ich integrację z naszym społeczeństwem. Znaki "Safe Haven Jena" mają przypominać nam wszystkim, abyśmy nie ustawali w naszych wysiłkach na rzecz
praw człowieka, a jednocześnie być wyrazem uznania dla tego zaangażowania.

Również wznoszenie znaków, jak również akcje i imprezy z tej okazji są zasadniczo wspierane i realizowane dzięki dobrowolnemu zaangażowaniu.

Koszty

4.800 €

Opinia administracji

Wniosek jest nieważny.

Nie można go wdrożyć ze względów finansowych.

Ponieważ chodzi o instalację i/lub montaż w przestrzeni publicznej, co pociąga za sobą również konsekwencje ubezpieczeniowo-prawne, musi to zostać w sposób nieunikniony wykonane również przez miasto. W związku z tym koszty jednego słupa wynoszą ok. 250-300 €.

Dodatkowo należy liczyć się z tym, że mogą pojawić się wyższe koszty utrzymania i pielęgnacji. Na przykład, czyszczenie graffiti kosztuje co najmniej 70 € i wzrasta w zależności od stopnia i rodzaju spryskania.

Opis wraz z planem kosztów (PDF, 232.83 KB)

Kategoria

Spójność społeczna

Rok

2020

Status

nieważny

Głosy

0