Nieformalne uczestnictwo obywateli

Nieformalna partycypacja obywatelska (zwana również "dobrowolną" partycypacją obywatelską) nie jest nakazana przez prawo, ale jest to swobodna decyzja o tym, kiedy i w jaki sposób partycypacja obywatelska ma być realizowana. W przypadku nieformalnej partycypacji społecznej, obywatele są zapraszani przez administrację do udziału, np. gdy w grę wchodzi rozwój centrum miasta lub gdy oferta mobilności w mieście ma zostać ulepszona. Nieformalny udział publiczny często ma miejsce na wczesnym etapie procesu planowania, kiedy istnieje jeszcze możliwość przedyskutowania i rozważenia pomysłów i różnych wariantów planowania. Mogą to być imprezy, możliwości dialogu online, stoisko dyskusyjne w przejściu lub warsztaty w szkołach. Często występuje moderator lub moderatorka, a kreatywne metody są wykorzystywane, aby zachęcić do produktywnej dyskusji.

Obszary zastosowania partycypacji nieformalnej

Nieformalne uczestnictwo obywateli jest w Jenie możliwe w zasadzie we wszystkich obszarach odpowiedzialności własnej strefy wpływów, które leżą w kompetencjach rady miasta i burmistrza. W ten sposób różne tematy z dziedziny kultury, spraw społecznych, sportu, mieszkalnictwa, planowania ruchu, urbanistyki i innych mogą stać się treścią partycypacji obywatelskiej.

Udział obywateli nie jest możliwy, jeśli dobro publiczne lub ochrona mniejszości wymaga niepubliczności lub jeśli (np. ze względu na prawne warunki ramowe) w projekcie nie ma pola manewru. Z tego powodu petycja obywatelska lub referendum obywatelskie jest możliwe tylko w przypadku zadań, które leżą w zakresie działania danej osoby.

Konkretne regulacje dotyczące zakresu stosowania nieformalnej partycypacji obywatelskiej zawarte są w Statucie Partycypacji Obywatelskiej (BBS).

Poniżej wyjaśniono ważne elementy nieformalnego uczestnictwa obywatelskiego.

Wytyczne zostały opracowane przez administrację, polityków i obywateli w ramach partnerstwa w celu połączenia dotychczasowych doświadczeń z partycypacją obywatelską w Jenie. Tworzy to podstawę dla żywej kultury uczestnictwa, która ostatecznie powinna się wyrazić w większym (pożądanym) uczestnictwie obywateli. Wypracowano wspólne rozumienie tego, czym charakteryzuje się dobre uczestnictwo obywatelskie, co można osiągnąć dzięki uczestnictwu obywatelskiemu i w jaki sposób podejmuje się decyzje o tym, kiedy należy je przeprowadzić.

Wytyczne te powinny w szczególności przyczynić się do aktywnego udziału młodych ludzi, nawet jeśli nie posiadają oni jeszcze prawa wyborczego lub mieszkają w Jenie tylko tymczasowo jako studenci. Ich perspektywy nie może zabraknąć przy kształtowaniu przyszłości Jeny.

Jena jest jednym z około 40 miast w Niemczech, które przyjęły na siebie rolę pioniera i ustanowiły wytyczne dotyczące udziału obywateli. Udział obywateli jest postrzegany nie tylko jako wymóg, ale jako kluczowy czynnik dla przyszłej żywotności miasta. Jeśli ważne decyzje dotyczące rozwoju Jeny są podejmowane w sposób przejrzysty, a obywatele znajdują w nich odzwierciedlenie swoich pomysłów, wzrasta również ich identyfikacja z miastem.

Wytyczne zostaną poddane ocenie w drugiej połowie 2019 r.

Wszystkie projekty komunalne, w których zakłada się większe zainteresowanie ze strony społeczeństwa, są dokumentowane przez administrację tak wcześnie, jak to możliwe, w postaci listy projektów, która jest publicznie dostępna w Internecie. Lista projektów nie tylko wyjaśnia, dla których projektów planowane jest nieformalne uczestnictwo obywateli przez administrację (lub przedsiębiorstwa komunalne), ale również, dla których projektów nieformalne uczestnictwo obywateli może być dodatkowo wspierane. Wreszcie, lista wskazuje również dla każdego projektu, czy formalny udział publiczny jest wymagany przez prawo.

Lista projektów jest regularnie aktualizowana. Jeśli nieformalny udział publiczny jest już przewidziany w wykazie projektów administracji, nie ma potrzeby, aby obywatele proponowali udział publiczny dla tego projektu. Dla sugestii nieformalnej partycypacji obywatelskiej nie ma znaczenia, czy formalna partycypacja jest już przewidziana dla projektów miejskich, czy nie. W pierwszym przypadku nieformalny udział społeczeństwa może być przeprowadzony dodatkowo (zazwyczaj na wczesnym etapie) do formalnego udziału społeczeństwa. W tym ostatnim przypadku nieformalny udział społeczeństwa może mieć miejsce również bez formalnego udziału społeczeństwa.