Budżet partycypacyjny do 2018 r.

Udział obywateli w budżecie miejskim ma w Jenie długą tradycję. Na posiedzeniu w dniu 11.10.2006 r. Rada Miasta podjęła decyzję o stopniowym wprowadzeniu miejskiego budżetu partycypacyjnego i opracowaniu koncepcji. W 2007 r. przeprowadzono pierwszą procedurę udziału. W 2008 r. zainteresowanie budżetem partycypacyjnym było tak duże, że około 30 zainteresowanych obywateli zebrało się w czterech grupach roboczych w celu ustabilizowania procedury i opracowania zestawu zasad.

Od tego czasu grupa robocza ds. budżetu partycypacyjnego, we współpracy z koordynatorem ds. budżetu partycypacyjnego, przygotowuje coroczną procedurę uczestnictwa. Ocena i prezentacja wyników ankiety została przeprowadzona przez przedstawicieli Uniwersytetu Ernsta Abbego w Jenie.

Spotkanie zespołu roboczego ds. budżetu partycypacyjnego w dniu 16.10.2017 r. było ostatnim w tej formie. Wraz z utworzeniem Rady Doradczej ds. Partycypacji Obywatelskiej, działania Grupy Roboczej zostały włączone do jej prac. Trzech przedstawicieli WG jest aktywnymi członkami z prawem głosu w radzie doradczej. Ze względów organizacyjnych w 2018 r. nie przeprowadzono procedury partycypacyjnej. Na rok 2019 dyskutowano o nowej orientacji partycypacji obywatelskiej w budżecie gminy - od budżetu partycypacyjnego do budżetu obywatelskiego.

Można zapoznać się z broszurami budżetowymi, ocenami ankiet i prezentacjami wyników w porządku malejącym według lat.