Budżet obywatelski 2020

W dniu 15.07.2020 r. rada miasta jednogłośnie zatwierdziła budżet obywatelski na rok 2020 z kwotą 25.000 euro. Ze względu na trudną sytuację budżetową spowodowaną pandemią Corony, kwota ta jest w tym roku niższa. Spowodowało to również konieczność wprowadzenia zmian w przepisach. Uzasadnienia można znaleźć w systemie informacyjnym Rady. Kompletny zestaw zasad oraz przykłady ważnych i nieważnych propozycji według tegorocznego regulaminu można znaleźć w zakładce pliki do pobrania.

Logo Bürgerbudget Jena
Logo Bürgerbudget Jena

Najważniejsze informacje na temat budżetu obywatelskiego 2020

Budżet obywatelski jest odrębną formą partycypacji dla mieszkańców miasta Jeny. Mają oni możliwość zgłaszania propozycji działań na rzecz poprawy sytuacji w mieście. A następnie mają możliwość głosowania na podstawie wszystkich złożonych wniosków, które z nich powinny zostać zrealizowane w ramach budżetu.

Wnioski można składać wyłącznie w odniesieniu do działań, które są

 • znajdują się w obszarze dobrowolnych zadań miasta Jena,
 • nie są już uwzględnione w budżecie lub planie operacyjnym przedsiębiorstwa komunalnego, oraz
 • nie może być realizowany przy pomocy innych możliwości finansowania (np. budżet lokalnych rad dzielnic).

W tym roku całkowita kwota budżetu obywatelskiego wynosi 25 000 EUR. Propozycje

Wszystkie osoby, które chciałyby pomóc w kształtowaniu Jeny, mają prawo do składania propozycji wykorzystania budżetu obywatelskiego. Aby propozycja była ważna i mogła zostać poddana pod głosowanie, należy obowiązkowo podać nazwisko i dane kontaktowe osoby składającej propozycję w przypadku jakichkolwiek pytań.

Propozycje będą poddane pod głosowanie, jeżeli

 • wpłynęły przed upływem terminu składania wniosków,
 • Odpowiedzialność za realizację spoczywa na mieście Jena (administracja główna i przedsiębiorstwa własne),
 • są możliwe do zrealizowania w ciągu najbliższych dwóch lat,
 • nie przekraczają kwoty 5.000 € na pojedyncze działanie,
 • nie są środkami, które mają mieć charakter trwały,
 • uwzględnienie w kosztach budżetowych w wysokości maks. 5.000 € dalszych kosztów utrzymania, konserwacji i zarządzania przez następne 5 lat,
 • służyć ogółowi społeczeństwa i
 • odnoszą się do dobrowolnego zakresu odpowiedzialności miasta Jeny, jak np. praca z dziećmi i młodzieżą, praca z seniorami, kultura, sport itd.

Propozycje mogą być składane również na rzecz stowarzyszeń, sponsorów, organizacji i instytucji osób fizycznych, pod warunkiem, że są one mieszkańcami miasta Jena. Można jednak realizować tylko te propozycje, które znajdują się w przestrzeni publicznej lub w publicznie dostępnych miejscach, albo są dostępne dla ogółu społeczeństwa nieodpłatnie.

Propozycje nie będą poddawane pod głosowanie, jeśli są już zapisane w budżecie administracji miasta lub w planach gospodarczych przedsiębiorstw komunalnych.

Budżet obywatelski oraz finansowane z niego działania są częścią demokratycznego zobowiązania i zgodnie z programem miejskim Jeny nie mogą nikogo dyskryminować ze względu na pochodzenie etniczne, płeć, religię lub ideologię, niepełnosprawność, wiek lub tożsamość seksualną.

Propozycje można przesyłać w formie pisemnej na adres

Departament Rozwoju Miast i Środowiska
Centralne Biuro Koordynacji Uczestnictwa Obywatelskiego
Am Anger 26
07743 Jena

lub pocztą elektroniczną na adres buergerhaushalt@jena.de, jak również elektronicznie poprzez formularz .

Propozycje do budżetu obywatelskiego można składać przez cały rok. Termin uwzględnienia w budżecie na bieżący rok kalendarzowy upływa 30.09.2020 r. Propozycje złożone po tym terminie zostaną uwzględnione w kolejnym budżecie obywatelskim.

Otrzymane oferty zostaną sprawdzone pod względem ważności przez miasto Jena. Zwykle trwa to pięć dni roboczych. Wszystkie złożone wnioski będą na bieżąco publikowane na portalu. Dla wniosków nieważnych istnieje uzasadnienie ze strony miasta Jena.

Wszyscy mieszkańcy Jeny, którzy ukończyli 16 lat, mogą bezpośrednio decydować o tym, które propozycje zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Każda osoba uprawniona do głosowania może oddać maksymalnie pięć głosów. Wynik głosowania jest wiążący.

W związku z ograniczeniami nałożonymi przez Coronę, tydzień głosowania i impreza zamykająca 28.11.2020 muszą niestety zostać odwołane.

Głosy można oddawać do 10.12.2020 r. w następujący sposób

 • Online za pośrednictwem tego portalu
 • za pomocą kart do głosowania, które można oddać w różnych miejscach.

Kartę do głosowania należy wypełnić w całości i włożyć do koperty. Proszę go opatrzyć dopiskiem "centralne biuro koordynacji partycypacji obywatelskiej, głosowanie budżet obywatelski".
Karty do głosowania można oddać albo w skrzynce pocztowej miasta Jeny (Am Anger 15), albo u burmistrzów dzielnic, jak również w urzędach dzielnicowych w Neulobedzie i Winzerli.
Karta do głosowania, jak również przegląd adresów miejsc doręczeń
jest dostępna do pobrania.

Do głosowania online konieczna jest rejestracja!

Nie. Wniosek Głosy Kwota 25.000 €
1 Nowość dla pragnących poruszać się na Westsportplatz (InWest e. V.) 1.012 5.000 € 20.000 €
10 Tablica edukacyjna szlak dinozaurów "Jena w morzu 561 5.000 € 15.000 €
6 Tablica informacyjna Jägerberg 520 1.800 € 13.200 €
37 Pole bule 361 5.000 € 8.200 €
30 Huśtawka dla obiektu zewnętrznego w centrum młodzieżowym Hugo 352 5.000 € 3.200 €
22 Kwiaty przyjazne owadom na zarośniętej rabacie na Eichplatz 337 5.000 € Kwota pozostała niewystarczająca
35 Oznakowane trasy do joggingu w terenie 314 2.500 € 700 €
3 Stacje naprawy rowerów w Jenie 270 5.000 € Kwota rezydualna niewystarczająca
14 Ogród wspólnotowy dla Wenigenjeny 193 5.000 € Niewystarczające saldo
25 Stacja zbierania odpadów dla czystej Jeny 169 5.000 € Kwota rezydualna niewystarczająca
24 Cyfrowa odwrócona sala gimnastyczna 147 2.400 € Niewystarczające saldo
29 Projekt świetlicy wiejskiej w Ziegenhain wraz z budową ławki 145 5.000 € Kwota pozostała niewystarczająca
19 Wędrujący ogród w Jenie 144 5.000 € Pozostała kwota jest niewystarczająca
32 Stara fontanna szuka uwagi! 136 5.000 € Kwota rezydualna niewystarczająca
27 Wzajemne uwzględnianie osób niepełnosprawnych i nieupośledzonych w
ruch miejski
126 5.000 € Kwota pozostała niewystarczająca
5 Pojemniki na śmieci wzdłuż rurociągu ciepłowniczego do Sparkassenarena 124 5.000 € Kwota rezydualna niewystarczająca
36 Miejsce, w którym można się cieszyć i podziwiać 95 5.000 € Kwota pozostała niewystarczająca
33 Nowy żłobek dla rodziny Lurch 90 5.000 € Kwota rezydualna niewystarczająca
21 Nowa farba na ławkach w zielonej części Eichplatz 48 5.000 € Kwota pozostała niewystarczająca
43 Wyraźne umieszczenie miasta partnerskiego 16 5.000 € Kwota pozostała niewystarczająca
31 Nowa warstwa farby na ławkach na rogu ulic Kieserstraße i Schulstraße 15 2.400 € Kwota rezydualna niewystarczająca
Ogółem 5.175 94.100 € 700 € Przeniesienie do następnego budżetu obywatelskiego

Punkty wydawania kart do głosowania

Okręg (OT) Ammerbach: Eberhard Kalus

Okręg (OT) Ammerbach: Eberhard Kalus

Ammerbacher Straße 114
07745 Jena
Niemcy

OT Burgau: Andreas Fehrle

OT Burgau: Andreas Fehrle

Am Schloßweidigt 4
07745 Jena
Niemcy

OT Closewitz: Andreas Schlegel

OT Closewitz: Andreas Schlegel

Closewitz 22
07751 Jena
Niemcy

OT Cospeda: Lutz Arnold

OT Cospeda: Lutz Arnold

Rosenweg 17
07751 Jena
Niemcy

OT Isserstedt: Oliver Majuntke

OT Isserstedt: Oliver Majuntke

Am Rasen 14
07751 Jena
Niemcy

Rada Dzielnicy Jena-Północ

Rada Dzielnicy Jena-Północ

Closewitzer Straße 2
07743 Jena
Niemcy

Rada Dzielnicy Jena-Zachód

Rada Dzielnicy Jena-Zachód

An der Weidigsmühle 10
07743 Jena
Niemcy

Rada dzielnicy Jena-Centrum

Rada dzielnicy Jena-Centrum

Neugasse 34
07743 Jena
Niemcy

OT Kunitz / Laasan: Johannes Heinemann

OT Kunitz / Laasan: Johannes Heinemann

An der Mühle 48
07751 Jena
Niemcy

OT Leutra: Jörg Rosenberger

OT Leutra: Jörg Rosenberger

Leutra 27b
07751 Jena
Niemcy

OT Lichtenhain: Michael Müller

OT Lichtenhain: Michael Müller

Lützowstraße 10
07745 Jena
Niemcy

Rada Dzielnicy Lobeda-Altstadt

Rada Dzielnicy Lobeda-Altstadt

Marktstraße 26
07747 Jena
Niemcy

OT Löbstedt: Carola Döpel

OT Löbstedt: Carola Döpel

Am Steinbach 7
07743 Jena
Niemcy

OT Lützenroda: Reinhard Franke

OT Lützenroda: Reinhard Franke

Zum Ziskauer Tal 20
07751 Jena
Niemcy

OT Maua: Sandro Dreßler

OT Maua: Sandro Dreßler

Lindenweg 6
07751 Jena
Niemcy

OT Münchenroda / Remderoda Maik Prinz

OT Münchenroda / Remderoda Maik Prinz

Münchenroda 23
07751 Jena
Niemcy

Urząd dzielnicy Lobeda

Urząd dzielnicy Lobeda

Karl-Marx-Allee 28
07747 Jena
Niemcy

OT Vierzehnheiligen Dieter Richter

OT Vierzehnheiligen Dieter Richter

Vierzehnheiligen 23a
07751 Jena
Niemcy

Rada dzielnicy Wenigenjena

Rada dzielnicy Wenigenjena

Karl-Liebknecht-Straße 30
07749 Jena
Niemcy

Biuro dzielnicy Winzerla

Biuro dzielnicy Winzerla

Anna-Siemsen-Straße 49
07745 Jena
Niemcy

OT Ziegenhain: Jens Schulze

OT Ziegenhain: Jens Schulze

Holzweg 22
07749 Jena
Niemcy

Skrzynka pocztowa z terminem ważności

Skrzynka pocztowa z terminem ważności

Am Anger 15
07743 Jena
Niemcy

Okręg (OT) Ammerbach: Eberhard Kalus

Ammerbacher Straße 114
07745 Jena
Niemcy

OT Burgau: Andreas Fehrle

Am Schloßweidigt 4
07745 Jena
Niemcy

OT Closewitz: Andreas Schlegel

Closewitz 22
07751 Jena
Niemcy

OT Cospeda: Lutz Arnold

Rosenweg 17
07751 Jena
Niemcy

OT Isserstedt: Oliver Majuntke

Am Rasen 14
07751 Jena
Niemcy

Rada Dzielnicy Jena-Północ

Closewitzer Straße 2
07743 Jena
Niemcy

Rada Dzielnicy Jena-Zachód

An der Weidigsmühle 10
07743 Jena
Niemcy

Rada dzielnicy Jena-Centrum

Neugasse 34
07743 Jena
Niemcy

OT Kunitz / Laasan: Johannes Heinemann

An der Mühle 48
07751 Jena
Niemcy

OT Leutra: Jörg Rosenberger

Leutra 27b
07751 Jena
Niemcy

OT Lichtenhain: Michael Müller

Lützowstraße 10
07745 Jena
Niemcy

Rada Dzielnicy Lobeda-Altstadt

Marktstraße 26
07747 Jena
Niemcy

OT Löbstedt: Carola Döpel

Am Steinbach 7
07743 Jena
Niemcy

OT Lützenroda: Reinhard Franke

Zum Ziskauer Tal 20
07751 Jena
Niemcy

OT Maua: Sandro Dreßler

Lindenweg 6
07751 Jena
Niemcy

OT Münchenroda / Remderoda Maik Prinz

Münchenroda 23
07751 Jena
Niemcy

Urząd dzielnicy Lobeda

Karl-Marx-Allee 28
07747 Jena
Niemcy

OT Vierzehnheiligen Dieter Richter

Vierzehnheiligen 23a
07751 Jena
Niemcy

Rada dzielnicy Wenigenjena

Karl-Liebknecht-Straße 30
07749 Jena
Niemcy

Biuro dzielnicy Winzerla

Anna-Siemsen-Straße 49
07745 Jena
Niemcy

OT Ziegenhain: Jens Schulze

Holzweg 22
07749 Jena
Niemcy

Skrzynka pocztowa z terminem ważności

Am Anger 15
07743 Jena
Niemcy