Budżet obywatelski 2019

Na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2018 roku Rada Miasta Jeny zdecydowaną większością głosów przychyliła się do rekomendacji Rady Doradczej ds. Partycypacji Obywatelskiej, aby od 2019 roku kontynuować budżet partycypacyjny w formie budżetu obywatelskiego. W budżecie zaplanowana jest stała kwota na rok budżetowy, o której wykorzystaniu mogą decydować bezpośrednio mieszkańcy zgodnie z regulaminem lub statutem. Propozycje powinny mieć przede wszystkim charakter inwestycyjny, służyć ogółowi społeczeństwa, wzmacniać spójność dzielnicy/osiedla oraz, w miarę możliwości, być możliwe do zrealizowania w ciągu dwóch lat.

Swoją rekomendacją rada doradcza wprowadziła proponowane zmiany do budżetu partycypacyjnego, które były najczęściej wymieniane podczas procesu partycypacji w 2015 roku. Na pytanie, co budżet partycypacyjny powinien oferować w przyszłości, najwięcej wzmianek dotyczyło następujących punktów:

 • Powinny odnosić się w większym stopniu do konkretnych projektów inwestycyjnych,
 • powinien zapewnić portal internetowy, na którym obywatele będą mogli dyskutować i głosować,
 • powinien przewidywać stały budżet roczny, którego wykorzystanie obywatele mogą poddać pod głosowanie, oraz
 • zapewnić obywatelom więcej możliwości zgłaszania własnych sugestii.
Logo Bürgerbudget Jena
Logo Bürgerbudget Jena

Najważniejsze informacje dotyczące budżetu obywatelskiego

Wysokość oddzielnego budżetu dla mieszkańców miasta Jena wynosi 100.000 euro rocznie.

Budżet obywatelski może być wykorzystywany wyłącznie na projekty i środki, które

 • znajdują się w obszarze dobrowolnych zadań miasta,
 • nie są już uwzględnione w budżecie lub planie gospodarczym przedsiębiorstwa komunalnego oraz
 • nie mogą być realizowane przy pomocy innych możliwości finansowania (np. budżet lokalnych rad dzielnic, ogólne wytyczne dotyczące dotacji, wytyczne dotyczące wspierania kultury lub wytyczne dotyczące wspierania sportu miasta Jeny).

Konkretne określenie kwoty budżetu obywatelskiego odbywa się w ramach średniookresowego planowania finansowego w statucie budżetu.

Jeżeli miasto Jena będzie musiało opracować koncepcję ochrony budżetu, to w ramach konsolidacji jest zobowiązane do ustalenia odrębnego budżetu obywatelskiego na poziomie "0 €".

Wszystkie osoby, które chciałyby pomóc w kształtowaniu Jeny, mają prawo do składania propozycji wykorzystania budżetu obywatelskiego. Aby propozycja była ważna i mogła zostać poddana pod głosowanie, należy obowiązkowo podać nazwisko i dane kontaktowe osoby składającej propozycję w przypadku jakichkolwiek pytań.

Propozycje można przesyłać

 • w formie pisemnej poprzez kartę sugestii lub list na adres

Departament Rozwoju Miast i Środowiska
Centralne Biuro Koordynacji Uczestnictwa Obywatelskiego
Na złość 26
07743 Jena,

forma.

Karty z propozycjami są również dostępne u burmistrzów lokalnych dzielnic.

Propozycje do budżetu obywatelskiego można składać przez cały rok. Termin uwzględnienia w budżecie bieżącego roku kalendarzowego upływa 30.06. roku. Wnioski złożone po tym terminie zostaną włączone do kolejnego budżetu obywatelskiego.

Otrzymane oferty zostaną sprawdzone pod względem ważności przez miasto Jena. Zwykle trwa to pięć dni roboczych. Wszystkie złożone wnioski są na bieżąco publikowane na portalu lub są do wglądu w godzinach pracy Centralnego Biura Koordynacji. Dla wniosków nieważnych istnieje uzasadnienie ze strony miasta Jena.

Propozycje będą poddane pod głosowanie, jeżeli

 • zostały dostarczone w terminie składania wniosków
 • Odpowiedzialność za realizację spoczywa na mieście Jena,
 • są możliwe do zrealizowania w ciągu najbliższych dwóch lat,
 • nie przekraczają kwoty 10 000 EUR na jeden środek indywidualny,
 • nie są środkiem lub projektem zaplanowanym na długi okres czasu ani nie pociągają za sobą ciągłych kosztów następczych,
 • służyć ogółowi społeczeństwa i
 • odnoszą się do dobrowolnego zakresu odpowiedzialności miasta Jeny, jak np. praca z dziećmi i młodzieżą, praca z seniorami, kultura, sport, środowisko i przyroda, kształtowanie przestrzeni publicznej, porządek i bezpieczeństwo publiczne itp.

Propozycje na rzecz stowarzyszeń, sponsorów, organizacji i instytucji mogą składać również osoby fizyczne, pod warunkiem, że są one mieszkańcami miasta Jena.

Propozycje nie są poddawane pod głosowanie, jeżeli

 • są już uwzględnione w budżecie administracji miasta lub w planach biznesowych przedsiębiorstw komunalnych lub
 • mogą zostać przydzielone do budżetu lokalnych rad dzielnic, Ogólnej Wytycznej Przydziału, Wytycznej Promocji Kultury lub Wytycznej Promocji Sportu miasta Jena.

Wszyscy mieszkańcy Jeny, którzy ukończyli 16 lat, mogą bezpośrednio decydować o tym, które propozycje zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

W okresie od 19.08. do 10.09.2019 r. zarejestrowani użytkownicy mają możliwość oddania głosu za pośrednictwem portalu internetowego lub mogą zagłosować na karcie do głosowania po okazaniu dowodu osobistego. W dniu 14/09/2019 odbędzie się publiczna impreza, podczas której będzie można głosować na miejscu. Zwycięskie propozycje zostaną ogłoszone na zakończenie imprezy.