Dozownik wody pitnej

Zgłaszający

Paweł Wciorka

Krótki opis wniosku

Byłoby miło mieć kilka dystrybutorów wody pitnej w całym mieście i w parkach. Powinno to zmniejszyć zużycie plastikowych butelek.
Większa część niemieckich odpadów z tworzyw sztucznych jest wysyłana za granicę i trafia w sposób niekontrolowany do przyrody i morza. Poprzez łańcuch pokarmowy, część z nich trafia z powrotem do naszego łańcucha pokarmowego.

Koszty

jeszcze nie nazwany

Opinia administracji

Wniosek jest nieważny.

Z jednej strony, nie można zainstalować dystrybutora wody pitnej za 5.000 € i czekać przez następne 5 lat. Z drugiej strony jest już uchwała Rady Miasta z 25.05.20, która ma przeanalizować realizację dystrybutorów wody pitnej i przedstawić propozycje do realizacji. Projekt rezolucji można znaleźć w portalu informacyjnym komisji.

Kategoria

Natura i środowisko

Rok

2020

Status

nieważny

Głosy

0