Fala stojąca w rzece Saale

Zgłaszający

Martin Kötzing

Krótki opis wniosku

Wzorując się na "Eisbachwelle" w Ogrodzie Angielskim w Monachium, która służy tam jako atrakcja przyciągająca tłumy i ogólnodostępny obiekt sportowy, można by wzbogacić miasto Jena o taką atrakcję - nie tylko dla surferów - poprzez odbudowę jazu na rzece Saale. Warunkiem powstania takiej fali stojącej jest oczyszczenie dna rzeki lub przebudowa jazu. Podobne projekty istnieją już m.in. w Hanowerze, Pforzheim i Kassel. Dzięki współpracy miasta Jeny z odpowiednimi instytutami FSU lub FH, planowanie i w razie potrzeby późniejsza przebudowa mogłyby zostać zrealizowane w ramach projektu lub pracy dyplomowej. Po zakończeniu budowy nie powinny powstać żadne dalsze koszty.

Koszty

5.000 €

Opinia administracji

Wniosek jest nieważny.

Fala stojąca jest znaczącą interwencją, która wymaga wielu różnych procedur zatwierdzania na poziomie gminy, ale także na poziomie państwowym, ekspertyz i testów. Eisbach i Saale nie są porównywalne (Eisbach bogaty w wodę, szybko płynący, uregulowane zaopatrzenie w wodę, brak dużej rzeki z powodziami). W związku z tym szanse na zatwierdzenie są niewielkie, konieczna byłaby duża przebudowa, a eksploatacja (np. usuwanie pływającego rumowiska) byłaby bardzo kosztowna.

Kategoria

Działalność rekreacyjna

Rok

2020

Status

nieważny

Głosy

0