Fontanna do picia dla mieszkańców Jeny

Zgłaszający

Pani fala

Krótki opis wniosku

Wystarczająca ilość wody ma szczególne znaczenie dla zdrowia ludzkiego, a dzienne zapotrzebowanie na nią wzrasta wraz ze wzrostem temperatury. Dlatego też co najmniej dwa stacjonarne poidełka w mieście, jedno na Ernst-Abbe-Platz i jedno na Marktplatz lub Kirchplatz, powinny służyć mieszkańcom Jeny do bezpłatnego napełniania się wodą w miejscu publicznym.

Koszty

ok. 5.000 € za fontannę pitną

Oświadczenie administracji

Niestety, wniosek nie jest zgodny z zasadami budżetu obywatelskiego i dlatego nie może zostać poddany pod głosowanie. Budżet obywatelski może być wykorzystywany do finansowania środków inwestycyjnych, które nie pociągają za sobą żadnych kosztów następczych. Jakość wody pitnej musi być poddawana regularnym kontrolom, co wiąże się z niemałymi kosztami. Obecnie nie ma dostępnych środków budżetowych na ten cel.

Traktujemy jednak tę propozycję jako ważną wskazówkę dla adaptacji do zmian klimatu i mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować ten pomysł w inny sposób.