Instalacja publicznego dystrybutora wody pitnej

Zgłaszający

Pan Pauli

Krótki opis wniosku

W wielu miastach przyjezdni mogą już czuć się całkowicie mile widziani, ponieważ nie odmawia się im najbardziej elementarnej potrzeby oprócz powietrza do oddychania - czystej wody pitnej. W Jenie jest inaczej. Ci, którzy nie chcą być zdani na łaskę właścicieli restauracji lub nie chcą gasić pragnienia w uniwersyteckich toaletach, szybko zostają w mieście nad Saalą pozostawieni na lodzie. Aby zaradzić tej sytuacji, opowiadam się za wykorzystaniem części budżetu obywatelskiego na 2019 rok na instalację publicznych dystrybutorów wody pitnej. To sprawiłoby, że przestrzeń publiczna miasta stałaby się o wiele bardziej żywa i możliwa do zamieszkania!

Odpowiednimi miejscami dla takiego dystrybutora byłyby wszystkie ruchliwe miejsca w mieście, na przykład targ drzewny, plac przed Dworcem Rajskim, rynek, a nawet plac kościelny.

Koszty

ok. 5.000 € za dystrybutor wody

Oświadczenie administracji

Niestety, wniosek nie jest zgodny z zasadami budżetu obywatelskiego i dlatego nie może zostać poddany pod głosowanie. Budżet obywatelski może być wykorzystywany do finansowania środków inwestycyjnych, które nie pociągają za sobą żadnych kosztów następczych. Jakość wody pitnej musi być poddawana regularnym kontrolom, co wiąże się z niemałymi kosztami. Obecnie nie ma dostępnych środków budżetowych na ten cel.

Traktujemy jednak tę propozycję jako ważną wskazówkę dla adaptacji do zmian klimatu i mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować ten pomysł w inny sposób.