Klejnot dla mostu Camsdorf

Zgłaszający

Pani Haschke

Krótki opis wniosku

Most Camsdorf był kilkakrotnie przebudowywany i od 1912 r. aż do zniszczenia w 1945 r. posiadał pawilon zwieńczony patronem miasta Jeny, św. Michałem. Wreszcie w latach 2004/2005 bardzo solidnie zrekonstruowany i przebudowany, wśród wielu mieszkańców i przechodniów zrodziła się chęć odbudowy pawilonu z figurą patrona miasta. Założone w tym celu stowarzyszenie od wielu lat poświęca się tej sprawie. Zatwierdzono projekt budowlany dla budowy pawilonu. Kolejnymi krokami będzie planowanie wdrożenia, przetarg, a następnie realizacja.

Komisja Rozwoju Miasta zatwierdziła projekt w dniu 04.07.2013 i zaleciła podpisanie umowy pomiędzy miastem Jena a stowarzyszeniem "Brückenheiliger St. Michael e. V." na budowę pawilonu na moście Camsdorf. W dniu 31.08.2013 r. została podpisana umowa z okazji 100-lecia mostu. Niestety, realizacja wciąż nie została zakończona.

Wprawdzie stowarzyszenie zebrało już w ciągu tych lat około 60.000 €, z których dotychczas sfinansowano koszty planowania, ale brakuje jeszcze co najmniej 30.000 €, aby móc skorzystać z funduszu dyspozycyjnego, który wspiera zaangażowanie obywatelskie i cele stowarzyszenia o charakterze publiczno-skutecznym, i rozpocząć budowę (program "Wspieranie wewnętrznego rozwoju miast i gmin").

Koszty

10.000 €

Oświadczenie administracji

Niestety, wniosek nie jest zgodny z zasadami budżetu obywatelskiego i dlatego nie może zostać poddany pod głosowanie.

Budżet obywatelski może być wykorzystywany do finansowania działań inwestycyjnych, które można zrealizować w ciągu dwóch lat. Udział w działaniu, którego koszty przekraczają 10 000 EUR, jest wyjątkowo możliwy w formie dotacji, jeżeli pozostała część finansowania jest zabezpieczona. Projekt jest obecnie w fazie planowania, a finansowanie nie zostało jeszcze zapewnione. W związku z tym nie można jeszcze określić daty realizacji.