Kosze na śmieci wzdłuż rurociągu Ferwärme do Sparkassenarena

Zgłaszający

Rene Falkenthal

Krótki opis wniosku

My jako właściciele psów od dawna zauważamy, że pomiędzy Sparkassenarena w Burgau a Paradies nie ma żadnego kosza na śmieci.
W tym miejscu chcielibyśmy zobaczyć 3-4 kosze na śmieci rozmieszczone na całej długości, aby ułatwić właścicielom psów pozbywanie się torebek na odchody i uniknąć dzikiego gromadzenia się śmieci.

Koszty

5.000 €

Opinia administracji

Wniosek jest ważny.

Kategoria

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Rok

2020

Status

Ważny

Głosy

124