Ławka wokół drzewa bukowego w Maua

Zgłaszający

Pan Eckholdt

Krótki opis wniosku

Renowacja ławki wokół miedzianego buka na placu wiejskim w Maua

Koszty

brak szczegółów

Oświadczenie administracji

Niestety, wniosek nie jest zgodny z zasadami i przepisami dotyczącymi budżetu obywatelskiego i dlatego nie może zostać poddany pod głosowanie. Relikty banku zostały usunięte w 1994 roku. W trakcie rozbudowy B 88 w 2014 roku, ze względów komunikacyjnych ustalono, że powstanie miejsce zastępcze z dwoma ławkami po przeciwnej stronie drogi.