MAKERSPACE-MOBIL dla Jeny i okolic

Zgłaszający

Pani Hera, Freie Lernwelten e. V.

Krótki opis wniosku

MAKERSPACE-MOBIL - mobilna przestrzeń edukacyjna dla umiejętności analogowych i cyfrowych "Makerspace-Mobil" postrzega siebie jako mobilną przestrzeń edukacyjną, która pomaga dzieciom i młodzieży rozwijać ich potencjał i wspiera ich w rozwoju jako kreatywnych, samodzielnych i odpowiedzialnych ludzi.

Chcemy zaoferować dzieciom i młodzieży dostęp do edukacji kulturalnej (dobra kultury - czytanie, pisanie, rękodzieło) oraz do edukacji STEM niezależnie od statusu społecznego i miejsca zamieszkania, umożliwiając tym samym uczestnictwo i wyrównując szanse. W tym celu planujemy zakup pojazdu elektrycznego, którym będziemy dowozić naszą ofertę na tereny ubogie społecznie i wiejskie. Pojazd będzie wyposażony w mobilny warsztat do pisania i drukowania, notebooki, programowalne roboty, drukarki 3D, wycinarki laserowe oraz liczne zestawy do eksperymentów z zakresu tematyki naukowej i elektromobilności, które są już dostępne dzięki naszym licznym partnerom współpracy. Na kursach i warsztatach mogą majsterkować i eksperymentować, realizować własne projekty i w ten sposób w formie zabawy zdobywać liczne umiejętności, takie jak poczucie własnej skuteczności, praca zespołowa, rozwiązywanie problemów i krytyczne myślenie.

Jako sponsor instytucji edukacyjnej Abantu Kulturlabor w Jenie, nasze stowarzyszenie jest już połączone w sieć z wieloma podmiotami, instytucjami, przedszkolami i klubami w Jenie i regionie wiejskim. Pozytywny odzew napędza nas do tego, by dotrzeć z mobilną Makerspace do jeszcze większej liczby dzieci i młodych ludzi. Zespół ekspertów z różnych dziedzin będzie realizował mobilne oferty w instytucjach, które logistycznie i kadrowo nie są w stanie odwiedzić naszej placówki.

Koszty

10.000 €

Oświadczenie administracji

Wniosek jest zgodny z zasadami i przepisami dotyczącymi budżetu obywatelskiego i zostaje poddany pod głosowanie.