Nowy żłobek dla rodziny Lurch

Zgłaszający

Linde Dauel

Krótki opis wniosku

Stara już ścieżka dydaktyczna w pobliżu Closewitz na północy Jeny znajduje się w pięknej leśnej idylli i na terenie rekreacyjnym. Ten gęsto zarośnięty kawałek lasu, otoczony gołym wzgórzem z dużą ilością półsuchej trawy, stanowi silny kontrast w naturalnym krajobrazie, chętnie wykorzystywany przez turystów pieszych, ale także przez klasy szkolne. Rezerwat przyrody jest domem dla rodzimych gatunków zwierząt i roślin i prezentuje te stworzenia na ścieżce dydaktycznej z klasycznymi tablicami informacyjnymi. Tematyzowane są również stawy z żabami i płazami, które są typowe dla tego regionu. Niestety, z biegiem czasu stawy zamuliły się i płazy nie mogą już wykorzystywać ich jako tarlisk. Dlatego stworzenie i zaprojektowanie jednego lub więcej siedlisk mokradłowych dla chronionych płazów byłoby dobrym sposobem na wzbogacenie gaju dla przyrody i ludzi. W uzupełnieniu o nową tablicę informacyjną i interaktywną powstanie mały raj przyrodniczy i atrakcyjny cel wycieczek dla młodych i starszych wędrowców.

Koszty

5.000 €

Opinia administracji

Wniosek jest ważny.

Kategoria

Natura i środowisko

Rok

2020

Status

ważny

Głosy

90