Ogród wspólnotowy dla Wenigenjeny

Zgłaszający

JDP stowarzyszenie lokalne Jena Wschód

Krótki opis wniosku

Chcielibyśmy mieć ogród społeczny w Jena East. Ponieważ taki ogród wspólnotowy jest wzbogaceniem dla wszystkich i może również służyć jako ogród szkolny. Byłaby to dobra okazja do ćwiczenia wspólnoty i łączenia pokoleń.

Po konsultacji z Koordynacją ds. Partycypacji Obywatelskiej i KIJ, zaoferowano nam do wynajęcia działkę ogrodową w pobliżu Erlkönig.

Koszty

5.000 €

Opinia administracji

Wniosek jest ważny.

Kategoria

Działalność rekreacyjna

Rok

2020

Status

ważny

Głosy

193