Pole bule

Zgłaszający

Sandro Dreßler

Krótki opis wniosku

Byłoby miło, gdyby na wciąż pustym terenie placu zabaw w Maua powstało podwójne boisko do gry w boule. Ze strony miejscowej rady powiatu były już plany realizacji i zapytania ofertowe - współfinansowanie jest więc możliwe.

Celem jest uczynienie tego obszaru bardziej atrakcyjnym nie tylko dla dzieci, ale także dla osób starszych, ponadpokoleniowych. Dodanie miejsc siedzących ma na celu wydłużenie czasu spędzanego w tym miejscu, a także wzmocnienie wspólnoty ponad granicami dzielnicy - w połączeniu z lekkimi ćwiczeniami na świeżym powietrzu.

Koszty

5.000 €

Opinia administracji

Wniosek jest ważny.

Jest to dofinansowanie w formie dotacji, pozostała kwota finansowana przez lokalną radę dzielnicy Maua.

Kategoria

Działalność rekreacyjna

Rok

2020

Status

ważny

Głosy

361