Rower towarowy do dostaw do sklepów w centrum miasta

Zgłaszający

Pan Wolf, Initiative Innenstadt Jena e. V.

Krótki opis wniosku

Stowarzyszenie Initiative Innenstadt Jena e. V. udostępnia rower cargo sklepom w centrum miasta w celu dostarczania towarów i usług do ich klientów.

Rower zostanie zaprojektowany w sposób reprezentacyjny i zaparkowany w centralnym miejscu. Rower można wypożyczyć (klucz) w biurze stowarzyszenia. Koordynacja odbywa się poprzez kalendarz online.

Koszty

4.500 €

Oświadczenie administracji

Wniosek jest zgodny z zasadami i przepisami dotyczącymi budżetu obywatelskiego i zostaje poddany pod głosowanie.