Sprzątanie miasta

Zgłaszający

Antonia Verges

Krótki opis wniosku

Miasto powinno zainwestować w więcej koszy na śmieci i lepsze sprzątanie miasta. Szczególnie na brzegach Saale można spotkać potłuczone szkło i szklane butelki. Miasto powinno wprowadzić więcej kontroli w tym zakresie. Być może takie sprzątanie można również postrzegać jako projekt obywatelski. Na przykład, można by zorganizować dzień przeciwko odpadom i ochronie środowiska. Z pewnością również dla dzieci dość pouczające i przyczynia się do zachowania naszego pięknego miasta Jena. Tutaj potrzebna byłaby inicjatywa obywatelska. Byłoby mi miło!

Koszty

jeszcze nie nazwany

Opinia administracji

Wniosek jest nieważny.

Niniejszy wniosek przekracza budżet w wysokości 5 000 EUR pod względem treści i wymogów konstrukcyjnych. Istnieje jednak inny wniosek, który jest bardzo podobny do tego i mógłby zostać wdrożony. To jest: Stacja zbierania odpadów dla czystej Jeny.

Kategoria

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Rok

2020

Status

Nieprawidłowy

Głosy

0