Stacja zbierania odpadów dla czystej Jeny

Zgłaszający

Shabnam Staudt

Krótki opis wniosku

W Jenie i okolicach środowisko jest ciągle zanieczyszczane. Zamiast koszy na śmieci, śmieci są wyrzucane na pobocza dróg lub pozostawiane w naturze. Aby ograniczyć ten problem w przyszłości, pożądana byłaby stacja zbierania śmieci dla zaangażowanych mieszkańców. Worki na śmieci, szczypce do śmieci, rękawice i duży kosz na śmieci byłyby dostępne w miejscu publicznym i można by je w każdej chwili wypożyczyć. Po uzgodnieniu z Fundacją Obywatelską Jeny przedmioty będą tam przechowywane i będą mogły być bezpłatnie wypożyczane przez klasy szkolne, kluby, stowarzyszenia, a także firmy. Fundacja wspólnotowa zajmuje się również uzgodnieniami z KSJ w sprawie utylizacji.

Celem byłoby wspieranie świadomości na temat czystego środowiska i umożliwienie tego nie tylko 1-2 razy w roku poprzez akcje zbierania odpadów, ale przez cały rok i w każdej chwili. Instytucje edukacyjne, grupy młodzieżowe i rodziny mogą również korzystać z tego systemu i w ten sposób budować świadomość ochrony środowiska nawet wśród dzieci.

Koszty

5.000 €

Opinia administracji

Wniosek jest ważny.

Kategoria

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Rok

2020

Status

Ważny

Głosy

169