Umieszczenie partnerstwa miast w widocznym miejscu

Zgłaszający

Hauke Rehr

Krótki opis wniosku

Popieram umieszczenie w widocznym miejscu w mieście partnerstwa miast w formie napisów, herbów i/lub tym podobnych.
Po konsultacji z Koordynacją ds. Partycypacji Obywatelskiej i Wydziałem Burmistrza, powinien to być drogowskaz wskazujący odpowiedni kierunek kardynalny miasta bliźniaczego, a także zawierający herb, nazwę miasta, kraju i odległość.

Koszty

5.000 €

Opinia administracji

Wniosek jest ważny.

Kategoria

Drogi publiczne, ścieżki i place

Rok

2020

Status

Ważny

Głosy

16