Wędrujący ogród w Jenie

Zgłaszający

Hannes Wolf

Krótki opis wniosku

Wędrujący ogród w Jenie składa się z ruchomego drzewa i ruchomej podwyższonej grządki wraz z dołączonymi do niej miejscami do siedzenia. Handlarz/gastronom przejmuje na określony czas opiekę nad wędrującym ogrodem. On/ona podlewa drzewo, sadzi podniesioną grządkę i pielęgnuje ją. Ogród znajduje się bezpośrednio przed jego sklepem/restauracją i oferuje klientom i przechodniom miejsce, w którym można zatrzymać się na dłużej. Mobilny ogród jest miejscem spotkań, "przestrzenią" dla przerw i wnosi do miasta trochę więcej zieleni. Odpowiednie miejsca to strefy dla pieszych lub parkingi. Wymagana powierzchnia jest w przybliżeniu równa miejscu parkingowemu. To nawiązuje do idei "Parklet".

Donice są wykonane z drewna odpornego na warunki atmosferyczne i zostały wyprodukowane przez lokalnego stolarza (2,000 €). Drzewo odpowiednie do wymagań zostanie określone i zakupione wspólnie z lokalną szkółką (1.000 €). Aby umożliwić ogrodowi spacerowemu zmianę położenia, do każdego z nich można przymocować oś z dwoma kołami i dyszlem. Następnie ogród może zostać przeniesiony przy wsparciu siły roboczej.
Na ewentualnie potrzebne opłaty za specjalne użytkowanie przewidziano 2.000 €. Dzięki wsparciu ze strony administracji miasta również te koszty można było zaoszczędzić.

Za zasadzenie grządki odpowiedzialny jest odpowiedni sponsor/partner. Ewentualnie można pozyskać sponsorów (market budowlany, market ogrodniczy).

Idea wędrującego ogrodu może być rozszerzona, jeśli zostanie pomyślnie zrealizowana. W przypadku zakończenia projektu ogród wędrowny może zostać zlicytowany lub przekazany (szkoła, świetlica, dom opieki).

Koszty

5.000 €

Opinia administracji

Wniosek jest ważny.

Kategoria

Natura i środowisko

Rok

2020

Status

ważny

Głosy

144