Wniosek dotyczący udziału obywateli

Zgłaszający

Paweł Wciorka

Krótki opis wniosku

Postawić w mieście kilka tablic informacyjnych na następujące tematy. Informacje powinny odpowiadać aktualnemu stanowi nauki, co obejmuje również nieprzyjemne fakty. Na przykład, że nasze monokultury powodują wiele szkód, że duża część naszych odpadów z tworzyw sztucznych jest wysyłana za granicę, a następnie trafia w sposób niekontrolowany do przyrody i wiele innych. Można tu również skorzystać z pomocy uniwersytetów. Obok jednego lub kilku dużych diagramów powinny znajdować się różne ciekawostki. W gablocie powinien znajdować się również adres kontaktowy, aby można było zgłaszać propozycje ulepszeń.

Tablice lub gabloty mogłyby być ustawione w kilku miejscach w mieście (np. Holzmarkt, Paradies, Bahnhof, Johannistor itp.).
Możliwe tematy:

 • Obieg wody (cykle naturalne i stworzone przez człowieka, wody gruntowe).
 • Obieg powietrza
 • Odpady
 • Owady (m.in. wymieranie gatunków, statystyki dotyczące liczby owadów w ostatnich dekadach, dlaczego potrzebujemy owadów, co można zrobić)
 • Mankind
 • Życie wodne
 • Stworzenia leśne
 • Historia miasta (np.: stwórz 12 plakatów i wymieniaj je co miesiąc)
 • Hodowla zwierząt
 • Rolnictwo
 • Lasy (rośliny, obumieranie drzew, powierzchnia w Niemczech i na świecie, zmiana powierzchni w ostatnich dziesięcioleciach)
 • Mobilność
 • Wyposażenie 2 do 4 gablot we współpracy pomiędzy szkołami i uniwersytetem oraz uniwersytetem nauk stosowanych, które są zmieniane co kilka tygodni. Uczniowie muszą wymyślić temat, wspólnie go opracować, a następnie wyświetlić.
 • Posiadanie 1 lub więcej gablot zaopatrzonych przez domy seniora lub wolontariuszy.

Myślę, że byłoby to ważne, gdyby w tematach umieszczonych w gablotach rzeczywiście stale uczestniczyli obywatele. W ten sposób plakaty umieszczane na stałe mogłyby być stale ulepszane, a gabloty ze zmieniającymi się tematami docierałyby do szerokiego grona odbiorców.

Koszty

jeszcze nie nazwany

Opinia administracji

Wniosek jest nieważny.

Z jednej strony są to względy finansowe, ponieważ 5 000 EUR nie wystarcza na pokrycie a) wydatków merytorycznych i b) wydatków budowlanych. Gablota w przestrzeni publicznej, która jest odpowiednia zgodnie z przepisami bezpieczeństwa, kosztuje co najmniej 800 €, instalacja około 600 €, a do tego dochodzą koszty utrzymania przez następne 5 lat.

Z drugiej strony, nie można zapewnić zasobów kadrowych dla wysiłku organizacyjnego.

Kategoria

Spójność społeczna

Rok

2020

Status

nieważny

Głosy

0