Wzajemne uwzględnianie się osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych w ruchu miejskim

Zgłaszający

Ingo Gabler dla Rady Doradczej ds. Osób Niepełnosprawnych

Krótki opis wniosku

Oprócz klasycznych "konfliktów drogowych" między pieszymi, rowerzystami i kierowcami samochodów, w różnych miejscach w mieście Jena ciągle dochodzi do niebezpiecznych sytuacji dla osób niepełnosprawnych. Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych chciałaby zwrócić uwagę opinii publicznej na te miejsca na okres 2-4 tygodni za pomocą tymczasowego oznakowania i/lub oznaczeń drogowych i wezwać do wzajemnego rozpatrzenia.

Koszty

5.000 €

Opinia administracji

Wniosek jest ważny.

Kategoria

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Rok

2020

Status

Ważny

Głosy

126