Zabawy z żywiołami - kącik z gliny i tor wodny w przedszkolu

Zgłaszający

Wolne Przedszkole Jena e. V.

Krótki opis wniosku

Od dawna chcieliśmy coś zmienić dla dzieci w ich codziennej zabawie w naszym ogrodzie. Odnoszenie się do żywiołów, badanie ich i tworzenie z nimi poprzez zabawę byłoby wspaniałym celem.

Chcielibyśmy wspólnie z rodzicami zbudować kącik z gliny, w którym można by było wykonywać różne prace ręczne, błotne i budowlane. Ponadto nachylenie terenu stwarza wspaniałe warunki dla drogi wodnej, na której można do woli badać fizykę i zachowanie wody.
Chcielibyśmy połączyć te dwa projekty, aby rozszerzyć codzienną swobodną zabawę razem z dziećmi.

Koszty

jeszcze nie nazwany

Opinia administracji

Wniosek jest nieważny.

Strona nie jest ogólnodostępna i dlatego nie jest zgodna z tegorocznymi przepisami.

Kategoria

Praca z dziećmi i młodzieżą

Rok

2020

Status

nieważny

Głosy

0