Zazielenienie fasady i nowy kolor dachu - kompleks socjalny Fregestraße 3

Zgłaszający

Pan Volkmer

Krótki opis wniosku

Wzrastające w ostatnich latach upały powodują duże nagrzewanie się betonowych bloków. Kompleks socjalny przy ulicy Fregestraße 3 jest słabo izolowany i zdany na łaskę ciepła pochodzącego z bezpośredniego promieniowania słonecznego. W budynku mieści się duże przedszkole, centrum młodzieżowe i dwie inne instytucje społeczne. Wyraźnie skuteczną ochronę cieplną na wyższych piętrach można osiągnąć poprzez zazielenienie fasady i pomalowanie dachu na jaśniejszy kolor. Projekt może służyć jako wzór dla innych podobnych budynków.

Koszty

ok. 10.000 €

Oświadczenie administracji

Niestety, wniosek nie jest zgodny z zasadami budżetu obywatelskiego i dlatego nie może zostać poddany pod głosowanie.

Nieruchomość przy ulicy Fregestraße 3 jest własnością Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena. Eigenbetrieb nie może być beneficjentem budżetu obywatelskiego. W ramach badania obciążenia cieplnego w Kitach i szkołach w 2017 r. wydano liczne zalecenia działań, w tym dla tej nieruchomości. KIJ jest obecnie zaangażowany w opracowanie planu działania w celu wdrożenia wyników tego badania. Środki finansowe mają być ujęte w biznesplanie KIJ.