Voorstellen burgerbegroting 2020

Hier worden alle voorstellen voor de begroting 2020 van de burgers opgesomd.

U kunt stemmen over de geldige voorstellen. Als u aan de stemming wilt deelnemen, moet u zicheerst laten registreren.